กลุ่มอำนวยการ

รูปภาพของ tatsanee
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
16/พ.ค./2019 - [333] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
08/มี.ค./2019 - [507] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
08/มี.ค./2019 - [387] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
20/ก.พ./2019 - [542] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒
01/ก.พ./2019 - [543] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
ระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือนักเรียนฯ
ระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เข  ๒๗  ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือนักเรียนฯ
01/ก.พ./2019 - [406] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
22/ม.ค./2019 - [539] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน  ครั้งที่  ๙/๒๕๖๑
04/ม.ค./2019 - [690] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๑
20/พ.ย./2018 - [731] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๑
30/ต.ค./2018 - [851] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า