กลุ่มอำนวยการ

รูปภาพของ tatsanee
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน  ครั้งที่  ๗/๒๕๖๑
04/ก.ย./2018 - [921] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
วาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน  ครั้งที่  ๗/๒๕๖๑
24/ส.ค./2018 - [776] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน  ครั้งที่  ๖/๒๕๖๑  
02/ส.ค./2018 - [876] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
วาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  ครั้งที่  ๖/๒๕๖๑
17/ก.ค./2018 - [696] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน  ครั้งที่  ๕/๒๕๖๑
06/ก.ค./2018 - [621] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
วาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๑
21/มิ.ย./2018 - [687] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๑
25/พ.ค./2018 - [678] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
วาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๑
16/พ.ค./2018 - [793] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑
19/เม.ย./2018 - [753] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑
09/เม.ย./2018 - [717] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า