กลุ่มอำนวยการ

รูปภาพของ tatsanee
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๗
09/มี.ค./2018 - [810] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๗
19/ก.พ./2018 - [854] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑
06/ก.พ./2018 - [782] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑
22/ม.ค./2018 - [851] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนครั้งที่  11/2560
03/ม.ค./2018 - [872] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
วาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
วาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๐
22/ธ.ค./2017 - [773] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๐
30/พ.ย./2017 - [971] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
วาระการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 10/2560
วาระการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 10/2560
22/พ.ย./2017 - [1,040] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ phatchara123
รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 9/2560
รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 9 เดือนตุลาคม
09/พ.ย./2017 - [861] - ความเห็น - - : phatchara123 - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า