กลุ่มอำนวยการ

รูปภาพของ tatsanee
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน  ครั้งที่  ๖/๒๕๖๑  
02/ส.ค./2018 - [1,217] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
วาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  ครั้งที่  ๖/๒๕๖๑
17/ก.ค./2018 - [1,121] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน  ครั้งที่  ๕/๒๕๖๑
06/ก.ค./2018 - [905] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
วาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๑
21/มิ.ย./2018 - [986] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๑
25/พ.ค./2018 - [960] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
วาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๑
16/พ.ค./2018 - [1,124] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑
19/เม.ย./2018 - [1,018] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑
09/เม.ย./2018 - [1,032] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๗
09/มี.ค./2018 - [1,094] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๗
19/ก.พ./2018 - [1,145] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า