กลุ่มอำนวยการ

รูปภาพของ nattapong
รายงานการประชุมผู้บริหารครั้งที่ ๘ เดือนกันยายน
รายงานการประชุมผู้บริหารครั้งที่ ๘ เดือนกันยายน
04/ต.ค./2017 - [1,116] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
วาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 8
วาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 8
25/ก.ย./2017 - [932] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
รายงานการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 7
รายงานการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 7
04/ก.ย./2017 - [1,024] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
วาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่7
วาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่7
23/ส.ค./2017 - [1,218] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนครั้งที่ 6
รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนครั้งที่  6
09/ส.ค./2017 - [997] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
วาระการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 6/2560
วาระการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 6/2560
25/ก.ค./2017 - [1,038] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 5
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560
26/มิ.ย./2017 - [1,044] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
รายงานการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 4-2560
รายงานการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 4-2560
31/พ.ค./2017 - [964] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
วาระการประชุมครั้งที่
วาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่4 2560
23/พ.ค./2017 - [1,192] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า