กลุ่มอำนวยการ

รูปภาพของ nattapong
รายงานการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 7
รายงานการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 7
04/ก.ย./2017 - [1,514] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
วาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่7
วาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่7
23/ส.ค./2017 - [1,700] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนครั้งที่ 6
รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนครั้งที่  6
09/ส.ค./2017 - [1,478] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
วาระการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 6/2560
วาระการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 6/2560
25/ก.ค./2017 - [1,534] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 5
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560
26/มิ.ย./2017 - [1,525] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
รายงานการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 4-2560
รายงานการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 4-2560
31/พ.ค./2017 - [1,241] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
วาระการประชุมครั้งที่
วาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่4 2560
23/พ.ค./2017 - [1,571] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
สรุปวาระการประชุมครั้งที่ 3 / 2560
สรุปวาระการประชุมครั้งที่ 3 / 2560
08/พ.ค./2017 - [1,543] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
วาระประชุมผู้บริหารครั้งที่ 3/2560
วาระประชุมผู้บริหารครั้งที่ 3/2560
25/เม.ย./2017 - [1,421] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า