กลุ่มอำนวยการ

รูปภาพของ nattapong
สรุปวาระการประชุมครั้งที่ 3 / 2560
สรุปวาระการประชุมครั้งที่ 3 / 2560
08/พ.ค./2017 - [1,109] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
วาระประชุมผู้บริหารครั้งที่ 3/2560
วาระประชุมผู้บริหารครั้งที่ 3/2560
25/เม.ย./2017 - [1,095] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
สรุปวาระการประชุมผู้บริหารครั้งที่2/2560
สรุปวาระการประชุมผู้บริหารครั้งที่2/2560
27/มี.ค./2017 - [1,238] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
วาระการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 2
วาระการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 2
14/มี.ค./2017 - [1,186] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
ประชาสัมพันธ์โครงการ Smart Education
ประชาสัมพันธ์โครงการ Smart Education
02/มี.ค./2017 - [1,080] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 ปี 2560
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 ปี 2560
07/ก.พ./2017 - [1,309] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
วาระการประชุมผู้บริหาร สังกัด สพม.27 ครั้งที่ 1/2560
วาระการประชุมผู้บริหาร สังกัด สพม.27 ครั้งที่ 1/2560
27/ม.ค./2017 - [1,935] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
รายงานการประชุมผู้บริหารประจำเดือนครั้งที่ 12
รายงานการประชุมผู้บริหารประจำเดือนครั้งที่ 12
18/ม.ค./2017 - [1,024] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
วาระการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 12/2559
วาระการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 12/2559
24/ธ.ค./2016 - [1,262] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
รายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2559
รายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2559
13/ธ.ค./2016 - [1,118] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า