กลุ่มอำนวยการ

รูปภาพของ nattapong
วาระการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 11
วาระการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 11
24/พ.ย./2016 - [1,353] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
รายงานการประชุมรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 10/2559
รายงานการประชุมรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 10/2559
09/พ.ย./2016 - [1,411] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
วาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 10
วาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 10
25/ต.ค./2016 - [1,339] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2559
รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2559
10/ต.ค./2016 - [1,354] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
วาระการประชุมผู้บริหาร ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วย ครั้งที่9
วาระการประชุมผู้บริหาร ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วย ครั้งที่9
26/ก.ย./2016 - [1,330] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
รายงานการประชุมผู้บริหาร คร้งที่ 8
รายงานการประชุมผู้บริหาร คร้งที่ 8
31/ส.ค./2016 - [1,367] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
วาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 8
วาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 8
19/ส.ค./2016 - [1,281] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 7
รายงานการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 7/2559
10/ส.ค./2016 - [1,150] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
วาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 7
วาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 7
27/ก.ค./2016 - [1,153] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า