กลุ่มอำนวยการ

รูปภาพของ sasiwimol
รายงานการประชุม ครั้ง 6/2559
รายงานการประชุม ครั้ง 6/2559
11/ก.ค./2016 - [1,279] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
วาระการประชุมครั้งที่ 6/2559
วาระการประชุมครั้งที่ 6/2559
22/มิ.ย./2016 - [1,283] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2559
รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2559
22/มิ.ย./2016 - [965] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเดี่ยวดนตรีไทยสร้างสรรค์จากเพลงพื้นบ้านอีสาน
ด้วยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดจัดโครงการประกวดเดี่ยวดนตรีไทยสร้างสรรค์จากเพลงพื้นบ้านอีสาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ในวันที่ 25 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ รายละเอียดตามหนังสือแนบ
08/มิ.ย./2016 - [1,029] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 5/2559
ระเบียบวาระการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๗ ครั้งที่  ๕/๒๕๕๙  วันพุธที่ ๒๕  เดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐  น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๗
24/พ.ค./2016 - [1,220] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
รายงานการประชุม ครั้ง 4/2559
รายงานการประชุม ครั้ง 4/2559
10/พ.ค./2016 - [1,339] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ระเบียบวาระการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๗ ครั้งที่  ๔/๒๕๕๙  วันอังคารที่ ๒๖  เดือนเมษายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐  น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต...
25/เม.ย./2016 - [1,548] - ความเห็น - - : sasiwimol - บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.27 ครั้งที่ 3/2559
รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.27 ครั้งที่ 3/2559
08/เม.ย./2016 - [1,153] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่  ๓/๒๕๕๙
23/มี.ค./2016 - [1,380] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
รายงานการประชุมครั้งที่ 2
รายงานการประชุมครั้งที่ 2
07/มี.ค./2016 - [1,176] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า