กลุ่มอำนวยการ

รูปภาพของ nattapong
วาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 10
วาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 10
25/ต.ค./2016 - [1,897] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2559
รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2559
10/ต.ค./2016 - [1,786] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
วาระการประชุมผู้บริหาร ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วย ครั้งที่9
วาระการประชุมผู้บริหาร ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วย ครั้งที่9
26/ก.ย./2016 - [1,712] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
รายงานการประชุมผู้บริหาร คร้งที่ 8
รายงานการประชุมผู้บริหาร คร้งที่ 8
31/ส.ค./2016 - [1,741] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
วาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 8
วาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 8
19/ส.ค./2016 - [1,640] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 7
รายงานการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 7/2559
10/ส.ค./2016 - [1,564] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
วาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 7
วาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 7
27/ก.ค./2016 - [1,669] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
รายงานการประชุม ครั้ง 6/2559
รายงานการประชุม ครั้ง 6/2559
11/ก.ค./2016 - [1,919] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
วาระการประชุมครั้งที่ 6/2559
วาระการประชุมครั้งที่ 6/2559
22/มิ.ย./2016 - [1,827] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า