กลุ่มอำนวยการ

รูปภาพของ nattapong
วาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2559
วาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2559
15/ก.พ./2016 - [1,328] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
09/ก.พ./2016 - [1,350] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม.27 ครั้งที่ 9/58
รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม.27 ครั้งที่ 9/58
23/ธ.ค./2015 - [1,262] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
ประชาสัมพันธ์โครงการมาร์ชชิ่งความดี ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน
ประชาสัมพันธ์โครงการมาร์ชชิ่งความดี ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน
15/ธ.ค./2015 - [1,153] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพเยาวชนชิงถ้วยพระราชทานฯ
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพเยาวชนชิงถ้วยพระราชทานฯ
15/ธ.ค./2015 - [1,280] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด สมศ.
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด สมศ.
15/ธ.ค./2015 - [1,190] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
ประชาสัมพันธ์การอบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
ประชาสัมพันธ์การอบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
15/ธ.ค./2015 - [1,007] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
ประชาสัมพันธ์สมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 37
ประชาสัมพันธ์สมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 37
15/ธ.ค./2015 - [1,051] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม.27 ครั้งที่ 5/58
รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม.27 ครั้งที่ 5/58
15/ธ.ค./2015 - [993] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม.27 ครั้งที่ 6/58
รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม.27 ครั้งที่ 6/58
15/ธ.ค./2015 - [993] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า