กลุ่มอำนวยการ

รูปภาพของ sasiwimol
ประชาสัมพันธ์โครงการมาร์ชชิ่งความดี ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน
ประชาสัมพันธ์โครงการมาร์ชชิ่งความดี ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน
15/ธ.ค./2015 - [1,633] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพเยาวชนชิงถ้วยพระราชทานฯ
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพเยาวชนชิงถ้วยพระราชทานฯ
15/ธ.ค./2015 - [1,851] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด สมศ.
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด สมศ.
15/ธ.ค./2015 - [1,772] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
ประชาสัมพันธ์การอบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
ประชาสัมพันธ์การอบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
15/ธ.ค./2015 - [1,503] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
ประชาสัมพันธ์สมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 37
ประชาสัมพันธ์สมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 37
15/ธ.ค./2015 - [1,543] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม.27 ครั้งที่ 5/58
รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม.27 ครั้งที่ 5/58
15/ธ.ค./2015 - [1,515] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม.27 ครั้งที่ 6/58
รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม.27 ครั้งที่ 6/58
15/ธ.ค./2015 - [1,530] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
วาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม.27 ครั้งที่ 7/58
วาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม.27 ครั้งที่ 7/58
15/ธ.ค./2015 - [902] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
วาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม.27 ครั้งที่ 8/58
วาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม.27 ครั้งที่ 8/58
15/ธ.ค./2015 - [1,090] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
วาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม.27 ครั้งที่ 9/58
วาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม.27 ครั้งที่ 9/58
15/ธ.ค./2015 - [1,157] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า