ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเขต

รูปภาพของ nattapong
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 และ  - ผู้บริหารการศึกษา - ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 - ศึกษานิเทศก์ ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 ( 1 ตุลาคม...
12/มี.ค./2019 - [143] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ประเมินเชี่ยวชาญ ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ขอขอบพระคุณทุกสหวิทยาเขต ทุกโรงเรียน ทุกการแสดง ที่ทุมเทจัดขึ้น สำหรับการต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะเชี่ยวชาญในวันนี้ ภาพทั้งหมดดาวน์โหลดที่นี่
04/มี.ค./2019 - [406] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ประธานเปิดกิจกรรมบ้านวิชาการ โรงเรียนเตรียม อุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 27  เป็นประธานเปิดกิจกรรมบ้านวิชาการ " เปิดเรือน เยือนเตรียมพัฒน์ร้อยเอ็ด"  ณ โรงเรียนเตรียม อุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด
08/ก.พ./2019 - [261] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญตักบาตรเปิดใช้อาคารเรียนอเนกประสงค์ และพิธีเปิดรั้วโรงเรียน (open house) โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 27 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญตักบาตรเปิดใช้อาคารเรียนอเนกประสงค์ และพิธีเปิดรั้วโรงเรียน (open house) โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล พร้อมร่วมต้อนรับ นายณรงค์ แผ้วพลสง ...
08/ก.พ./2019 - [187] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อสอบกลาง วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
31 มกราคม 2562 สมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อสอบกลาง วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ม.3 และ ม.6 ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยมีนายภิญโญ ศรีม่วง รอง ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา...
31/ม.ค./2019 - [188] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
วันพฤหัวสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.30 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 มอบเงินช่วยเหลือ ด.ช.ศักดินนท์ วิชวรีย์  นักเรียนโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารที่บ้านพักอาศัยประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 จากกองทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียน...
31/ม.ค./2019 - [175] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
เข้ารับใบประกาศเกียรติบัตร หน่วยงานก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนดีเด่น ปีงบประมาณ 2562 ประจำไตรมาสที่ 1
วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 เป็นตัวแทนเข้ารับใบประกาศเกียรติบัตร หน่วยงานก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนดีเด่น ปีงบประมาณ 2562 ประจำไตรมาสที่ 1  โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้มอบ ณ...
30/ม.ค./2019 - [147] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ประชุมชี้แจงสนามสอบ O-NET
21 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จัดการประชุมชี้แจงสนามสอบ O-NET ณ หอประชุมไทรทอง โรงเรียนสตรีศึกษา โดยมี ศน.อัครงิทย์ อัวเรขพาณิชย์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก ดร....
21/ม.ค./2019 - [230] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ผ้าป่าสามัคคี ครอบครัว สพม.27
18 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จัดงานผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุและอุบัติภัย และช่วยเหลือการกุศลสาธารณประโบชน์ โดยมี ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.27 ประธานในการจัดงานครั้งนี้...
19/ม.ค./2019 - [254] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
วันครูครั้งที่ 63 ประจำปี 2562
วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีนั้น ตรงกับวันครู และในวันครูปีนี้ 2562 เป็นวันครู ครั้งที่ 63 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู ที่เขียนด้วยลายมือว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จัดงานวันครู ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์...
16/ม.ค./2019 - [413] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า