ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเขต

รูปภาพของ nattapong
การอบรมระบบควบคุมภายใน
๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในช่วงเช้า นายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ ประธานการอบรมระบบควบคุมภายใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ งานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่บริหารจัดการและจัดทํารายงาน การประเมินตนเอง (Self Assessment...
09/ส.ค./2018 - [59] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
อบรมวิทยากรแกนนําค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน “เยาวชนไทยหัวใจ STRONG”
9 สิงหาคม 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในพิธีเปิดการอบรมวิทยากรแกนนําค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน “เยาวชนไทยหัวใจ STRONG” และ กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (...
09/ส.ค./2018 - [50] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.40 น. สำนักงงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 นำโดย นายถวาย เจริญกรศรี  รอง ผอ.สพม.27 พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล...
28/ก.ค./2018 - [87] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
28 กรกฎาคม 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมด้วยพิธีลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28...
28/ก.ค./2018 - [131] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2561
24 กรกฎาคม 2561 นายบัณฑิต สีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ประธานในพิธีเปิดการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีนางปภัสรินทร์ หิรัญตัณติกร ผอ.กลุ่มศึกษานิเทศกติดตามและประเมินผล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ว่า...
25/ก.ค./2018 - [97] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560
19 กรกฎาคม 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณา ...
20/ก.ค./2018 - [117] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2561
19 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุม สนง.สพม.27 โดยมี ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.27 ประธานในการประชุม
19/ก.ค./2018 - [85] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติฯ
18 กรกฎาคม 2561 นายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 นำบุคลากรทางการศึกษา สพม. 27 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28...
18/ก.ค./2018 - [72] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
สพม.27 ศึกษาดูงาน สพป.ระนอง และศึกษาธิการจังหวัดระนอง
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 นำโดย ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการ สพม.27 นายถวาย เจริญกรศรี รอง ผอ.สพม.27 นำบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เดินทางสู่จังหวัดระนองเพื่อศึกษาดูงาน ระบบการทำงาน วิธีการปฏิบัติงาน...
16/ก.ค./2018 - [66] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนอัตรากำลัง
25 มิถุนายร 2561 กลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ณ ห้องประชุม สพม.27  โดยมีนายบัณฑิต ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ให้เกียรติเป็นประธาน...
26/มิ.ย./2018 - [204] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า