ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเขต

อบรมพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ
12 กันยายน 2560 นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2560 พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางศุภวรรณ อดกลั้น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้...
12/ก.ย./2017 - [67] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
ตักบาตรในช่วงวันเข้าพรรษา
10 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 นำโดยนายโกศล ฐานะ ผอ.สพม.27 นายถวาย เจริญกรศรี รอง ผอ.สพม.27 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ร่วมตักบาตรช่วงเข้าพรรษา ณ บริเวณลานสาเกตุ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด
10/ก.ย./2017 - [30] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รับการติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย PLC
นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พร้อมผู้อำนวยกลุ่มหน่วย ร่วมรายงานการขับเคลื่อนนโยบาย PLC ให้กับคณะผู้ติดตามตัวแทนจาก สพฐ. ได้ทราบถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจในการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเต็มที่ทั้งในสำนักงานเขตพื้นที่ และโรงเรียนในสังกัดทั้ง 60 แห่ง 100%
06/ก.ย./2017 - [52] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ทักษะด้าน Internet of Thing
วันที่ 1 กันยายน 2560 นายโกศล  ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ทักษะด้าน Internet of Thing  สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้คือ จัดส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามนโยบายการบริหารการศึกษา...
02/ก.ย./2017 - [302] - ความเห็น - - : akkarawit - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
MOU ครอสระยะสั้น อาชีวศึกษา
28 สิงหาคม 2560 นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พร้อมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด นำโดย นางยุพิน พิมศร...
28/ส.ค./2017 - [88] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
อบรมปฏิบัติการขับเคลื่อน "ศาสตร์พระราชา"
27 สิงหาคม 2560 สพม.27 จัดการอบรมปฏิบัติการขับเคลื่อน "ศาสตร์พระราชา" สู่สถานศึกษาพอเพียงอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560 โดยน้อมนำการใช้เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษามากขึ้น และในการอบรมครั้งนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการ 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม และโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์...
27/ส.ค./2017 - [131] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
อบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับคุณภาพนักเรียนและสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
26 สิงหาคม 2560 นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับคุณภาพนักเรียนและสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางปภัสรินทร์ หิรัญตัณติกร ผอ....
26/ส.ค./2017 - [144] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สพม.30 มอบเงินพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือน้ำท่วม
23 สิงหาคม 2560 นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พร้อมคณะบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ คณะ สพม.30 นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.30 มอบให้นายศราวุธ สิงหาลาโท ผอ.รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล นำทีมคณะบุคลากร สพม.30 ชัยภูมิ มอบเงินจำนวน 36,300 บาท ข้าวสารอาหารแห้ง...
23/ส.ค./2017 - [76] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
ประชุมนักเรียนอาเซียนครั้งที่ 4
22 สิงหาคม 2560 ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเปิดการประชุมนักเรียนอาเซียนครั้งที่ 4 ( The 4th SEA2  conference 2017 ) ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีศึกษา โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวต้อนรับคณะครูนักเรียนที่เดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ นายโกศล ฐานะ...
22/ส.ค./2017 - [112] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างวินัยและจิตสำนึกในการจัดการพลังงาน ขยะ
17 สิงหาคม 2560 นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานเปิดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างวินัยและจิตสำนึกในการจัดการพลังงาน ขยะ และมลพิษทางอากาศและหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค ร้อยเอ็ด โดยมีนายบัณฑิต...
17/ส.ค./2017 - [111] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า