ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเขต

รูปภาพของ phatchara
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต 27 ครั้งที่ 5/2561
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์  ผอ.สพม.27 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด  จำนวน 60 โรงเรียน โดยนายบัณฑิต  ศรีม่วง รอง ผอ. สพม.27 นายถวาย  เจริญกรศรี รอง ผอ.สพม.27 และบุคลากร สพม.27 เข้าร่วมการประชุม...
22/มิ.ย./2018 - [55] - ความเห็น - - : phatchara - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
การแข่งขันกีฬา สพฐ.ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งที่ 1
15 มิถุนายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 2 และ 3 ร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.ในจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นครั้งแรก โดยใช้ชื่อว่า " การแข่งขันกีฬา สพฐ.ร้อยเอ็ดเกมส์ " ครั้งที่ 1...
15/มิ.ย./2018 - [159] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
โครงการอบรมค่ายทักษะชีวิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันนี้ 1 มิถุนายน 2561 นายบัณฑิต ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมค่ายทักษะชีวิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ค่ายประเสริฐสงคราม โดยมีนางสาวธารินี มะลารวม...
01/มิ.ย./2018 - [80] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับฟังเรื่องร้องเรียน
24 พฤษภาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 2 และ 3 ให้การต้อนรับ พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดร้อยเอ็ด...
24/พ.ค./2018 - [149] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ว่ายน้ำเพื่อชีวิต Life Saving
22 พฤษภาคม 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2560 ว่ายน้ำเพื่อชีวิต Life Saving ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมคือ 1...
22/พ.ค./2018 - [88] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ด้วย...
22/พ.ค./2018 - [99] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
อบรมปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียน
20 พฤษภาคม 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียนเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ ณ ห้องเพทาย โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น...
20/พ.ค./2018 - [72] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
โครงการพัฒนารูปแบบบูรณาการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
19 พฤษภาคม 2561 ดร.ปราโมทย์ภูมิพันธู์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในพธีเปิดการปะชุมปฏิบัติการ โครงการพัฒนารูปแบบบูรณาการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้วยกระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21...
19/พ.ค./2018 - [68] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2561
17 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผอ.กลุ่ม หน่วย ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในการประชุม...
17/พ.ค./2018 - [155] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า