ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเขต

รูปภาพของ nattapong
น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
จังหวัดร้อยเอ็ด  จัดพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด  ภาคเช้า มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา ถวายบังคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  โดย...
13/ต.ค./2018 - [46] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ akkarawit
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์
วันที่ 6 ตุลาคม 2561 นายภิญโญ  ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยหรือเขียนตอบ...
06/ต.ค./2018 - [28] - ความเห็น - - : akkarawit - บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ-สพม-27
รูปภาพของ akkarawit
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ
วันที่ 6 ตุลาคม 2561 นายภิญโญ  ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยหรือเขียนตอบ...
06/ต.ค./2018 - [58] - ความเห็น - - : akkarawit - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
เปิดการอบรมพัมนาครูแนะแนว โรงเรียนในสังกัด สพม.27
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานเปิดการอบรมพัมนาครูแนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ...
02/ต.ค./2018 - [68] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
พิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำเหล่าพสกนิกรชาวจังหวัดร้อยเอ็ด อันประกอบด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้าประชาชน ร่วมในพิธีวันคล้ายวันเสด็จสวรรณคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และในส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27...
01/ต.ค./2018 - [91] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ akkarawit
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึกษาด้วยโปรแกรม SGS
วันที่ 29 กันยายน 2561 นายภิญโญ  ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึกษาด้วยโปรแกรม SGS สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้มีซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ คือ 1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา...
29/ก.ย./2018 - [67] - ความเห็น - - : akkarawit - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ akkarawit
วิดีทัศน์นำเสนอผลการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.27
วิดีทัศน์นำเสนอผลการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.27 https://www.youtube.com/watch?v=E13H-yHLSck&feature=youtu.be
28/ก.ย./2018 - [34] - ความเห็น - - : akkarawit - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
วางเสาเอกเสาโท อาคารโดมเอนกประสงค์ 33 ปีขัตติยะวงษา
20 กันยายน 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.27 ให้เกียรติเป็นประธานการวางเสาเอกเสาโท อาคารโดมเอนกประสงค์ 33 ปีขัตติยะวงษา เพื่อความเป็นสิริมงคล
26/ก.ย./2018 - [36] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา รูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม
วันที่ 20 กันยายน 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 27 เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา รูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่  และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ. ศ. 2561 ณโรงเรียนขัติยะวงษา
26/ก.ย./2018 - [52] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ประกาศการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561   เว็บไซต์การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่มที่ 1https://www.esan68.sillapa.net/sm-ret1/ กลุ่มที่...
17/ก.ย./2018 - [2,706] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า