ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเขต

ลงพื้ที่ให้กำลังครู นักรียน
15 พฤศจิกายน 2560 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนครู และมอบนโบายให้กับโรงเรียนที่ออกตรวจเยี่ยมโดยเน้นการเรียนการสอนและการสอบ O-net เป็นหลัก ซึ่งในวันนี้ได้ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนโคกล่ามพิยาคม โรงเียนสตีศึกษา2...
15/พ.ย./2017 - [21] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
พิธีเปิดงานศิปหัตถกรรม สพม 27โซน 2 ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
14 พฤศจิกายน 2560 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในพิธีเปิดงานศิปหัตถกรรม สพม 27 โซน 2 ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย เพื่อคัดตัวแทนโรงเรียนที่ชนะไปแข่งขันต่อในระดับภาค โดยมีนายศิริ ธนมูล ผอ.โรงเรียนสุวรรณวิทยาลัยกล่าวรายงานวัตถุประสงค์...
14/พ.ย./2017 - [119] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัดและมอบนโยบาย
13 พฤศจิกายน 2560 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนครู และมอบนโบายให้กับโรงเรียนที่ออกตรวจเยี่ยมโดยเน้นการเรียนการสอนและการสอบ O-net เป็นหลัก ซึ่งในวันนี้ได้ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร...
13/พ.ย./2017 - [54] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 กลุ่มที่ 1
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์  ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธาน พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยโรงเรียนในกลุ่มอำเภอเมือง อำเภอจตุรพักตรพิมาน  อำเภอธวัชบุรี อำเภอเชียงขวัญอำเภอทุ่งเขาหลวง...
07/พ.ย./2017 - [155] - ความเห็น - - : phatchara - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สพม.27 รับการประเมิน ITA ประจำปี 2560 รอบ 3
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. ดร.ปราโมทย์  ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.27 นำคณะข้าราชการและบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน สพม.27  ครบ 1 ปี เข้าทำการประเมินความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)  โดยคณะกรรมการประเมินคุณธรรมฯ(IIT) ประกอบด้วย นางวรรณา ช่องดารากุล...
06/พ.ย./2017 - [55] - ความเห็น - - : phatchara - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
ประชุมพนักงานราชการและลูกจ้าง สพม.27
1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานเปิดการอบรมพนักงานราชการและลูกจ้างก่อนทำงาน ประจำปี 2560 มีนางศุภวรรณ อดกลั้น ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากความสามารถบรรยายในการอบรม
02/พ.ย./2017 - [210] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 กลุ่มที่ 3
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์  ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ได้เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วยโรงเรียนในกลุ่มอำเภอเสลภูมิ อำเภอโพนทอง อำเภอหนองพอก อำเภอโพธิ์ชัย และอำเภอเมยวดี ณ...
02/พ.ย./2017 - [143] - ความเห็น - - : phatchara - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
ประชุมจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย 2562
2 พฤศจิกายน 2562 นายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ของสถานศึกษา มีนายไพศาล บำรุง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนกล่าววัตถุประสงค์
02/พ.ย./2017 - [72] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม...
01/พ.ย./2017 - [84] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย ครั้งที่ 9
31 ตุลาคม 2560 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย โดยได้ดำเนินการตามวาระดังแนบ ภาพทั้งหมดดาวโหลดที่นี่  
31/ต.ค./2017 - [132] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า