ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเขต

รูปภาพของ nattapong
เตรียมความพร้อมกีฬาประจำปีมัธยมศึกษาเกมส์
11 ธันวาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาประจำปี มัธยมศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุมอินทนิล ประธานในพิธีคือ นายอดุลศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27...
11/ธ.ค./2019 - [402] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ชาว สพม.27 ร่วมต้อนรับ ผอ.สพม.27 และรอง ผอ.สพม.27 คนใหม่
9 ธันวาคม 2562 นายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับนายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 คนใหม่ ย้ายมาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26...
09/ธ.ค./2019 - [728] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
สพม.27 ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
5 ธันวาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อ ชาติ ศานา พระมหากษัตริย์ ณ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย ดร.อัมพร กุลาเพ็ญ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และบุคลากรกลุ่มนิเทศก์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...
05/ธ.ค./2019 - [389] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
สพม.23 ศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรที่ สพม.27
2 ธันวาคม 2562 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ให้การต้อนรับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 นำโดย ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.23 ได้จัดทําโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาองค์กร ขับเคลื่อน...
02/ธ.ค./2019 - [413] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
โรงเรียนขัติยะวงษาได้จัดการแข่งขันกรีฬา กรีฑาภายใน
29 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้นักเรียนได้มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีนำ้ใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การทำงานเป็นหมู่คณะ มีความรักสามัคคี ห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนขัติยะวงษาได้จัดการแข่งขันกรีฬา กรีฑาภายในขึ้น นำโดยนายสันติรัฐ ไชยโย ผอ.โรงเรียน ได้จัดงานนี้ขึ้น...
29/พ.ย./2019 - [462] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 60 โรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
29/พ.ย./2019 - [287] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 60 โรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
29/พ.ย./2019 - [280] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
Digital Citizenship to Promote Literacy and Civic Participation
20 พฤศจิกายน 2562 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีและสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้ เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและปลอดภัยบนโลกออนไลน์ (Digital Citizenship to Promote Literacy and Civic Participation) ณ...
20/พ.ย./2019 - [400] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ patcha
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562
    วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ดร.ปราโมทย์  ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.27 ได้มอบหมายให้ นายพรมมา พันธภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  และบุคลากรกลุ่มอำนวยการเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี...
15/พ.ย./2019 - [398] - ความเห็น - - : patcha - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ patcha
ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สพม.27
   วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.ดร.ปราโมทย์  ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.27 เป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สพม.27 ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล สพม.27 
04/พ.ย./2019 - [682] - ความเห็น - - : patcha - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า