ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเขต

รูปภาพของ nattapong
นศ. ม.รามคำแหง ศึกษาดูงาน สพม27 การบริหารจัดการศึกษา มัธยมฯ ร้อยเอ็ด
วันนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2559 นายบัณฑิตศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ให้การต้อนรับ  คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท บริหารการศึกษา ที่มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษา มัธยมฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
11/ก.พ./2016 - [986] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
เปิดบ้านวิชาการ " KS OPEN HOUSE 2016"
 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 นายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในมหกรรมเปิดบ้านวิชาการ " KS OPEN HOUSE 2016" ณ หอประชุม โรงเรียนขัติยะวงษา มี ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ กล่าวรายงานวัตุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ บรรยากาศในการการจัดงานคึกคัก โดยมีครู...
11/ก.พ./2016 - [3,267] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
จัดทำข้อมูลเพื่อการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)
วันนี้ 3 กุมภาพันธ์ 2559 นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานเปิดการจัดทำข้อมูลเพื่อการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ให้กับครูโรงเรียนในสังกัด โดยการจัดทำข้อมูลครั้งนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ร้อยเอ็ด...
03/ก.พ./2016 - [1,991] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
พิธีรับมอบรถโดยสารส่วนบุคคล 6 ล้อ โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559  นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ให้เกียรติประธานในพิธีรับมอบรถโดยสารส่วนบุคคล 6 ล้อ โดยคณะผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา คณะศิษย์เก่าโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย โดยนายสายัณห์  ศรีมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย...
02/ก.พ./2016 - [900] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ akkarawit
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแอโรบิคเพื่อสุขภาพ สพม.27
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ณ ลานเอนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยมีวัคถุประสงค์ของโครงการคือ 1. เพื่อส่งเสริมผู้บริหาร...
01/ก.พ./2016 - [1,301] - ความเห็น - - : akkarawit - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ akkarawit
แสดงสัญลักษณ์ เขตสุจริต
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.25 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 แสดงสัญลักษณ์ เขตสุริต โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยมีนายถวาย เจริญกรศรี เป็นผู้นำสวดมนต์ไหว้พระ ยืนสงบนิ่ง และกล่่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ณ บริเวณเสาธงด้านหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการนี้ นายโกศล ฐานะ...
01/ก.พ./2016 - [1,111] - ความเห็น - - : akkarawit - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ akkarawit
ค่ายดาราศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี
      วันที่ 29 มกราคม 2559 นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายดาราศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี โดยมีนายจตุพล  ไกรยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี        ...
29/ม.ค./2016 - [1,965] - ความเห็น - - : akkarawit - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ akkarawit
โครงการบ้าน 89 หลัง“คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”
          วันที่ 29 มกราคม 2559 นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการมอบบ้าน 89 หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 ให้กับ นายภัทรพงษ์ โฉมยงค์...
29/ม.ค./2016 - [2,445] - ความเห็น - - : akkarawit - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ akkarawit
โพนสูง วัยใส ใส่ใจการอ่านการเขียน
วันที่ 28 มกราคม 2559 นายโกศล ฐานะ ผู้่อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เยี่ยมชมกิจกรรมเข้าค่ายโพนสูง วัยใส ใส่ใจการอ่านการเขียน ณ โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โดยทางโรงเรียนโพนสูวงประชาสรรค์ จัดกิจกรรมนี้เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -5...
28/ม.ค./2016 - [2,176] - ความเห็น - - : akkarawit - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ akkarawit
พิธีมอบบ้าน 89 หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ."
วันที่ 28 มกราคม 2559 นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน 89 หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ." ให้กับนางสาวน้ำฝน สุรินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายสฤษดิ์ พลหนองหลวง ...
28/ม.ค./2016 - [2,243] - ความเห็น - - : akkarawit - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า