ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเขต

รูปภาพของ sasiwimol
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วันนี้ 17 มกราคม 2559 นายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 นำบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง มหาราช ณ ลานประกอบพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เวลา 09.09 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด...
19/ม.ค./2016 - [874] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
วันครู ครั้งที่ 60 โรงเรียนในเขตอำเภอเมือง สังกัด สพม. เขต 27
วันนี้ 16 มกราคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด จัดงานวันครู ครั้งที่ 60 ขึ้น ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์อุตมะพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โดยมีนายโกศล ฐานะ ประธานในพิธี นายบัณฑิต ศรีม่วง กล่าวรายงาน ในงานวันครูครั้งนี้ สพม.27...
19/ม.ค./2016 - [719] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนพระราชทาน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คลิกชมภาพกิจกรรมที่นี่ https://drive.google.com/...
15/ม.ค./2016 - [1,015] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
ประเมินเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (Integrity and Transparency Assessment - ITA)  ...
15/ม.ค./2016 - [631] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน โรงเรียนพระราชทาน
วันที่ 11 มกราคม 2559 นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักวงานเขตพื้นที่การศึกษามัะยมศึกษา เขต 27 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดย โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  เข้าร่วมประเมินโรงเรียนพระราชทานขนาดกลาง ชมภาพกิจกรรมที่นี่ https...
15/ม.ค./2016 - [749] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
ร่วมพิธีสมโภชพระพุทธรัตนมงคลมหามุนี พิธีเจริญพระพุทธทนต์นวัคคหายุสมธัมม์
วันนี้ 18 ธ.ค. 2558 เวลา 15.00 น. นายโกศลฐานะ ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ร่วมพิธีสมโภชพระพุทธรัตนมงคลมหามุนี พิธีเจริญพระพุทธทนต์นวัคคหายุสมธัมม์ และการแสดงพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ...
23/ธ.ค./2015 - [642] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันนี้ 22 ธ.ค. 2558 นายโกศลฐานะ ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2557 ให้แก่ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำผู้ที่ได้รับพระราชทานในสังกัด และทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ...
23/ธ.ค./2015 - [639] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สพม. เขต 27 ตามโครงการเขตสุจริต
นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27นำบุคลากรสำนักงานเขตจัดกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณ ณ บริเวณลานเสาธง หน้าอาคารสำนักงาน เพื่อสนองต่อนโยบายเขตสุจริต โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างวินัยให้กับบุคลากร...
23/ธ.ค./2015 - [1,081] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
การอบรมปฏิบัติการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันทุจริต" (ภายใต้ชื่อ "เขตสุจริต)
วันนี้ 18 ธ.ค. 2558 นายโกศลฐานะ ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 นำบุคลากร สพม.27 ประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันทุจริต" (ภายใต้ชื่อ "เขตสุจริต) การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทุกคน มีความรู้ความเข้าใจ "...
23/ธ.ค./2015 - [994] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
พระกุมารเกมส์
วันที่ 4 ธันวาคม 2558 นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานเปิดงานพระกุมารเกมส์ ณ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี  บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสาย ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน ซิสเตอร์อรนุช หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด คณะครู...
12/ธ.ค./2015 - [595] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า