ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเขต

รูปภาพของ nattapong
นายโกศล ฐานะ ผอ.สพม.27 บรรยายพิเศษ สำนึกพลเมือง
วันนี้ 28 มีนาคม 2559 นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ได้รับเกียรติให้บรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างสำนึกพลเมือง จัดโดย สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ณ ห้องประดับทอง โรมแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ร้อยเอ็ด
28/มี.ค./2016 - [1,514] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ akkarawit
เหตุผล "พล.อ.ดาว์พงษ์" รมว.ศึกษาฯ ปรับระบบการบริหารงาน ศธ.ในส่วนภูมิภาค (ชมคลิป)
เหตุผล "พล.อ.ดาว์พงษ์" รมว.ศึกษาฯ ปรับระบบการบริหารงาน ศธ.ในส่วนภูมิภาค (ชมคลิป)
24/มี.ค./2016 - [2,540] - ความเห็น - - : akkarawit - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
การประชุมรองผู้อำนวยการ ผอ.กลุ่ม หน่วย และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.27
วันที่ 24 มีนาคม  2559 นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ให้เกียรติเป็นประธานในการการประชุมรองผู้อำนวยการ ผอ.กลุ่ม หน่วย และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.27   ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมคลิกที่นี่
24/มี.ค./2016 - [1,419] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ประชุมคณะกรรมการการบันทึกข้อมูลออนไลน์ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ TC
วันที่ 23 มีนาคม 2559 นายบัณฑิต ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ให้เกียรติเป็นประธารในการประชุมคณะกรรมการการบันทึกข้อมูลออนไลน์ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้โอวาท ข้อคิดในการทำงาน พร้อมทั้งนายอัมพร กุลาเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลได้พบปะ...
23/มี.ค./2016 - [1,070] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ akkarawit
โครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ EIS
วันที่ 22 มีนาคม 2559 นายบัณฑิต ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ EIS English For Integrated Studies ซึ่งจัดโดยสหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์ ณ ห้องประชุมเมืองแสนล้านช้าง โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร...
22/มี.ค./2016 - [1,530] - ความเห็น - - : akkarawit - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้จบหลักสูตรทวิศึกษา พร้อมกับนักศึกษาอีก 3 สถาบัน
วันที่ 16 มีนาคม 2559 นายบัณฑิต ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ร่วมเป็นเกียรติให้กำลังใจแก่นักเรียนที่จบหลักสูตรสายอาชีพ "ทวิศึกษา" ณ ห้องประชุมประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น โดยมีนายตวง อันทะไชย เป็นประธานในพิธี ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมที่นี่
16/มี.ค./2016 - [1,589] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ต้อนรับ นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 15 มีนาคม 2559 นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 นายบัณฑิต ศรีม่วง ต้อนรับ นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ที่ให้เกียีติออกเยี่ยมตรวจ และให้กำลังใจคณะครูผู้บริหาร และการออกตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ยังมีผู้บริหาร...
15/มี.ค./2016 - [2,378] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
การพัฒนาคุณภาพทักษะการสอน ภาษาไทยในศตวรรษ ที่ 21
วันที่ 14 มีนาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 อบรมการพัฒนาคุณภาพทักษะการสอน วิชาภาษาไทยในศตวรรษ ที่ 21 นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กล่าวรายงาน โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา...
14/มี.ค./2016 - [2,160] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
สพม.27 ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น บุญผะเหวด 2559
วันที่ 13 มีนาคม 2559 นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 นำทีมคณะบุคลากรทางการศึกษา สพม.27 ร่วมแห่กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน บุญผะเหวด 2559 โดยแห่ขบวนออกจาก สพม.27 ไปร่วมที่ลานประกอบพิธีบึงพลาญชัย บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน
13/มี.ค./2016 - [1,298] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
สพม.27สอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย อย่างโปร่งใส รัดกุม
วันนี้ 12 มีนาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีเหตุจำเป็นกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 ณสนามสอบโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย โดยการดำเนินการสอบทำโดยอย่างรัดกุมโปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบ นำโดย นายโกศล ฐานะ...
12/มี.ค./2016 - [1,851] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า