ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเขต

รูปภาพของ nattapong
การประเมินผลงานการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
การประเมินผลงานของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผลงานผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ผู้ที่ได้รับการประเมินคือ นางอภิสญารัศน์ ประราศรี ศึกษานิเทศก์ ดาวน์โหลดภาพทั้งหมดที่นี่
05/พ.ย./2018 - [827] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ akkarawit
กิจกรรมถอดบทเรียน วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมถอดบทเรียน วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําเสนอผลงาน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เพิ่มบทบาทให้ครูเป็นผู้อํานวยความสะดวก...
29/ต.ค./2018 - [967] - ความเห็น - - : akkarawit - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ประชุมเกลี่ยอัตรากำลัง พนักงานลูกจ้างประจำ
29 ตุลาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ณ ห้องอินทนิล กลุ่มบริหารงานบุคคลจัดการประชุมเกลี่ยอัตรากำลังและสร้างความรู้ความเข้าใจในการขอย้ายให้กับบุคลากรลูกจ้างประจำ โดยมีดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27...
29/ต.ค./2018 - [755] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริต
18 ตุลาคม 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริต และเสริมสร้างคุฯธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล "เขตพท้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 สุจริต" พร้อมให้แนวคิดควรตระหนักรักในสิ่งที่เป็นของส่วนรวม...
18/ต.ค./2018 - [724] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
จังหวัดร้อยเอ็ด  จัดพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด  ภาคเช้า มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา ถวายบังคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  โดย...
13/ต.ค./2018 - [781] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ akkarawit
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์
วันที่ 6 ตุลาคม 2561 นายภิญโญ  ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยหรือเขียนตอบ...
06/ต.ค./2018 - [537] - ความเห็น - - : akkarawit - บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ-สพม-27
รูปภาพของ akkarawit
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ
วันที่ 6 ตุลาคม 2561 นายภิญโญ  ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยหรือเขียนตอบ...
06/ต.ค./2018 - [853] - ความเห็น - - : akkarawit - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
เปิดการอบรมพัมนาครูแนะแนว โรงเรียนในสังกัด สพม.27
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานเปิดการอบรมพัมนาครูแนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ...
02/ต.ค./2018 - [538] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
พิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำเหล่าพสกนิกรชาวจังหวัดร้อยเอ็ด อันประกอบด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้าประชาชน ร่วมในพิธีวันคล้ายวันเสด็จสวรรณคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และในส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27...
01/ต.ค./2018 - [825] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ akkarawit
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึกษาด้วยโปรแกรม SGS
วันที่ 29 กันยายน 2561 นายภิญโญ  ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึกษาด้วยโปรแกรม SGS สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้มีซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ คือ 1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา...
29/ก.ย./2018 - [565] - ความเห็น - - : akkarawit - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า