ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเขต

รูปภาพของ akkarawit
วิดีทัศน์นำเสนอผลการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.27
วิดีทัศน์นำเสนอผลการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.27  https://www.youtube.com/watch?v=E13H-yHLSck&feature=youtu.be
28/ก.ย./2018 - [627] - ความเห็น - - : akkarawit - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
วางเสาเอกเสาโท อาคารโดมเอนกประสงค์ 33 ปีขัตติยะวงษา
20 กันยายน 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.27 ให้เกียรติเป็นประธานการวางเสาเอกเสาโท อาคารโดมเอนกประสงค์ 33 ปีขัตติยะวงษา เพื่อความเป็นสิริมงคล
26/ก.ย./2018 - [687] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา รูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม
วันที่ 20 กันยายน 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 27 เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา รูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่  และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ. ศ. 2561 ณโรงเรียนขัติยะวงษา
26/ก.ย./2018 - [743] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ประกาศการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561   เว็บไซต์การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่มที่ 1 https://www.esan68.sillapa.net/sm-ret1/ กลุ่มที่ 2...
17/ก.ย./2018 - [15,863] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ Active Learning
13 กันยายน 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในพิธีเปิดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ Active Learningสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินการตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558...
13/ก.ย./2018 - [870] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา “เทคนิคการให้คําปรึกษา”
การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา “เทคนิคการให้คําปรึกษา” วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประดับแก้ว โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด วัตถุประสงค์ของการอบรมฯ ในครั้งนี้ 1.เพื่อพัฒนาข้าราชการครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว ให้มีความรู้ และความเข้าใจ...
07/ก.ย./2018 - [818] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเกษีึยณอายุราชการ 2561
6 กันยายน 2561 สำนักานเเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเกษีึยณอายุราชการ 2561 ณ ห้องประดับพลอย โรงแรมเพชรัชต์ กาเด้น โดยในช่วงเช้าได้มีการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ พร้อมรับโล่ เกียรติติบัตรและของที่ระลึกในงาน...
06/ก.ย./2018 - [996] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านคุณภาพมัธยมศึกษา
วันจันทร์ที่ ๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา ๒๕๖๑ นายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อํานวยการสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗...
03/ก.ย./2018 - [796] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
การอบรมระบบควบคุมภายใน
๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในช่วงเช้า นายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ ประธานการอบรมระบบควบคุมภายใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ งานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่บริหารจัดการและจัดทํารายงาน การประเมินตนเอง (Self Assessment...
09/ส.ค./2018 - [847] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
อบรมวิทยากรแกนนําค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน “เยาวชนไทยหัวใจ STRONG”
9 สิงหาคม 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในพิธีเปิดการอบรมวิทยากรแกนนําค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน “เยาวชนไทยหัวใจ STRONG” และ กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (...
09/ส.ค./2018 - [946] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า