ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเขต

รูปภาพของ nattapong
โครงการอบรมค่ายทักษะชีวิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันนี้ 1 มิถุนายน 2561 นายบัณฑิต ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมค่ายทักษะชีวิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ค่ายประเสริฐสงคราม โดยมีนางสาวธารินี มะลารวม...
01/มิ.ย./2018 - [550] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับฟังเรื่องร้องเรียน
24 พฤษภาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 2 และ 3 ให้การต้อนรับ พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดร้อยเอ็ด...
24/พ.ค./2018 - [592] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ว่ายน้ำเพื่อชีวิต Life Saving
22 พฤษภาคม 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2560 ว่ายน้ำเพื่อชีวิต Life Saving ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมคือ 1...
22/พ.ค./2018 - [611] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ด้วย...
22/พ.ค./2018 - [527] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
อบรมปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียน
20 พฤษภาคม 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียนเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ ณ ห้องเพทาย โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น...
20/พ.ค./2018 - [523] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
โครงการพัฒนารูปแบบบูรณาการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
19 พฤษภาคม 2561 ดร.ปราโมทย์ภูมิพันธู์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในพธีเปิดการปะชุมปฏิบัติการ โครงการพัฒนารูปแบบบูรณาการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้วยกระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21...
19/พ.ค./2018 - [486] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2561
17 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผอ.กลุ่ม หน่วย ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในการประชุม...
17/พ.ค./2018 - [586] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10 พฤษภาคม 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ ห้องพุทธรักษา โรมแรมธนินทรกรีนส์ปาร์ค มีผู้เข้าร่วมอบรมจากโรงเรียนทั้ง 60 แห่ง...
10/พ.ค./2018 - [526] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ akkarawit
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่องการนํามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่องการนํามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)...
07/พ.ค./2018 - [508] - ความเห็น - - : akkarawit - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ akkarawit
พัฒนาครูเพื่อเข้าสู่ครูยุคใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0
3 พฤษภาคม 2561 นายบัณฑืต  ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานเปืดการอบรมพัฒนาครูเพื่อเข้าสู่ครูยุคใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องสีหราช โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด การอบรมพัฒนาครูเพื่อเข้าสู่ครูยุคใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0  ...
04/พ.ค./2018 - [702] - ความเห็น - - : akkarawit - เมยวดีพิทยาคม

หน้า