ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเขต

รูปภาพของ phatchara123
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ 25 เมษายน 2561 ดร.ปราโมทย์  ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.27 มอบหมายให้นายบัณฑิต  ศรีม่วง รอง ผอ.สพม.27 เป็นผู้แทนนำคณะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช        โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร้อยเอ็ด  เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ ...
30/เม.ย./2018 - [548] - ความเห็น - - : phatchara123 - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่
10 เมษายน 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พร้อมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด บุคลากรทางการศึกษาร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาว สพม.27 ณ บริเวณหน้าพระพุทธรูปประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27...
10/เม.ย./2018 - [570] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
วางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี
6 เมษายน 2561 เมื่อเวลา 7.30 น. ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย นายไพศาล บำรุง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรีเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ มหาจักรีบรมราชวงศ์...
06/เม.ย./2018 - [517] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 สหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถ”
วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 สหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร  อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด...
03/เม.ย./2018 - [534] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
"พบปะกาแฟยามเช้า" ครั้งที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 7.30 น ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 เข้าร่วมกิจกรรม "พบปะกาแฟยามเช้า" ครั้งที่ 1 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม เป็นประธาน ซึ่งได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนในจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วม...
23/มี.ค./2018 - [648] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
มอบทุนการศึกษา โครงการการสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.30 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในโครงการการสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 100 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ณ...
23/มี.ค./2018 - [610] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
เปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นซาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ณ ห้องประชุมประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด   ...
13/มี.ค./2018 - [679] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
บุญผะเหวดร้อยเอ็ด 61
4 มีนาคม 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.27 ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเภณีที่สืบทอดกันมาของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการร่วมจัดต้นกันจอบกันหลอน ณ สพม.27 มีบุคลากรร่วมกันทำบุญ กินข้าวปุ้น ส้มตำ ก่อนที่จะแห่ต้นกันจอบกันหลอนถวายแก่พระสงฆ์ ณ บริเวณหน้าบึงพลาญชัย
04/มี.ค./2018 - [792] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
เปิดรั้วโรงเรียน “Open house” โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 เป็นประธานเปิดรั้วโรงเรียน“Open house” สุวรรณพิทย์ 4.0 เพิ่มพูนนวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาทุ่งเมืองทอง  ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  จังหวัดร้อยเอ็ด ...
28/ก.พ./2018 - [721] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ประชุมผู้บริหารครั้งที่ 2/2561
21 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานการประชุม ผอ.โรงเรียน ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย ผอ.ศูนย์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โดยการประชุมในครั้งนี้เน้นย้ำในการป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา และนโยบาย 15 ข้อ เพื่อให้ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน...
21/ก.พ./2018 - [830] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า