ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเขต

รูปภาพของ nattapong
ติดตามการเตรียมความพร้อมการสอบ o-net โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์  ผอ.สพม.27 และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อม การสอบ o-net พบปะคณะครู นักเรียน และมอบนโยบายในการจัดการศึกษา
11/ม.ค./2019 - [761] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ติดตามการเตรียมความพร้อมในการสอบ o-net ปี 2562 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.30น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์  ผอ.สพม.27 และคณะศึกษานิเทศก์ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา ตำบลผาน้ำทิพย์ อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด  เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในการสอบ o-net ปี 2562 และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ
11/ม.ค./2019 - [758] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ที่ย้ายมาจากต่างเขตพื้นที่การศึกษาในการย้าย ประจำปีพ.ศ.2561
วันพุธที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ที่ย้ายมาจากต่างเขตพื้นที่การศึกษาในการย้าย ประจำปีพ.ศ.2561 เพื่อชี้แจงนโยบายในด้านการจัดการศึกษา การเตรียมสอบ Onet และการบริหารราชการด้านต่างๆ ...
10/ม.ค./2019 - [741] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด
วันพุธที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ในการเตรียมรับประเมิน ณ...
10/ม.ค./2019 - [823] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
เปิดโรงอาหารหลังใหม่ ร.ร.โคกล่ามฯ
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์  ภูมิพันธ์  ผอ.สพม.27 เป็นประธานพิธีเปิดรับมอบโรงอาหารหลังใหม่ ด้วยชมรมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และคณะครูโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม ได้จัดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์สร้างโรงอาหารหลังใหม่ ณ โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด
07/ม.ค./2019 - [874] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ต้อนรับ ดร.ตวง อันทะไชย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ร่วมต้อนรับ ดร.ตวง อันทะไชย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในโอกาสเป็นประธานเปิดอาคารเรียนอเนกประสงค์ 101 ปี พร้อมคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ ณ โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด
07/ม.ค./2019 - [831] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
รับมอบห้องไตรสิกขา ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.ปราโมทย์  ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.27 เป็นประธานพีธีเปิดการรับมอบห้องไตรสิกขา ด้วย ดร.นทีและดร.สุมาลัย ศิริพานิช ได้มีกุศลจิตในการการบริจาคทุนทรัพย์ปรับปรุงและตกแต่งห้องไตรสิกขา สำหรับใช้เป็นสถานที่ให้คณะครูและนักเรียนใช้ปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ...
07/ม.ค./2019 - [591] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ
5 ธันวาคม 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 นำคณะ ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย บุคลากรทางการศึกษา ทำกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณทั้งในห้อง และโดยรอบพื้นที่สำนักงาน ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ขอขอบคุณ...
05/ธ.ค./2018 - [617] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายอัมพร กุลาเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ,หัวหน้าส่วนการบริหาร,ผู้อำนวยการสถานศึกษา,ครู  ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ราชสักการะถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา...
05/ธ.ค./2018 - [619] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ติวฟรี.คอม
28 พฤศจิกายน 2561 นายภิญโญ ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการติวฟรี โดยโครงการได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากกระทรวงศึกษาธิการ และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยริเริ่มจากโครงการติวฟรี.com ซึ่งได้...
28/พ.ย./2018 - [626] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า