ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเขต

รูปภาพของ nattapong
พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับฟังเรื่องร้องเรียน
24 พฤษภาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 2 และ 3 ให้การต้อนรับ พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดร้อยเอ็ด...
24/พ.ค./2018 - [690] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ว่ายน้ำเพื่อชีวิต Life Saving
22 พฤษภาคม 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2560 ว่ายน้ำเพื่อชีวิต Life Saving ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมคือ 1...
22/พ.ค./2018 - [692] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ด้วย...
22/พ.ค./2018 - [621] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
อบรมปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียน
20 พฤษภาคม 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียนเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ ณ ห้องเพทาย โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น...
20/พ.ค./2018 - [612] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
โครงการพัฒนารูปแบบบูรณาการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
19 พฤษภาคม 2561 ดร.ปราโมทย์ภูมิพันธู์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในพธีเปิดการปะชุมปฏิบัติการ โครงการพัฒนารูปแบบบูรณาการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้วยกระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21...
19/พ.ค./2018 - [596] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2561
17 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผอ.กลุ่ม หน่วย ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในการประชุม...
17/พ.ค./2018 - [684] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10 พฤษภาคม 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ ห้องพุทธรักษา โรมแรมธนินทรกรีนส์ปาร์ค มีผู้เข้าร่วมอบรมจากโรงเรียนทั้ง 60 แห่ง...
10/พ.ค./2018 - [606] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ akkarawit
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่องการนํามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่องการนํามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)...
07/พ.ค./2018 - [599] - ความเห็น - - : akkarawit - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ akkarawit
พัฒนาครูเพื่อเข้าสู่ครูยุคใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0
3 พฤษภาคม 2561 นายบัณฑืต  ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานเปืดการอบรมพัฒนาครูเพื่อเข้าสู่ครูยุคใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องสีหราช โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด การอบรมพัฒนาครูเพื่อเข้าสู่ครูยุคใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0  ...
04/พ.ค./2018 - [826] - ความเห็น - - : akkarawit - เมยวดีพิทยาคม
รูปภาพของ phatchara123
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ 25 เมษายน 2561 ดร.ปราโมทย์  ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.27 มอบหมายให้นายบัณฑิต  ศรีม่วง รอง ผอ.สพม.27 เป็นผู้แทนนำคณะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช        โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร้อยเอ็ด  เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ ...
30/เม.ย./2018 - [678] - ความเห็น - - : phatchara123 - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า