ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

รูปภาพของ nattapong
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านคุณภาพมัธยมศึกษา
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้พัฒนาระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษาขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ...
10/ต.ค./2019 - [117] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ akarapol
เกษียณอายุราชการ ผอ.ว่าที่ร.ต.ธีรวุธ บุญชูศรี
เกษียณอายุราชการ ผอ.ว่าที่ร.ต.ธีรวุธ บุญชูศรี
17/ก.ย./2019 - [115] - ความเห็น - - : akarapol -
รูปภาพของ napapat
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์จัดงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
29/ส.ค./2019 - [167] - ความเห็น - - : napapat - โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
รูปภาพของ kansamida
เปิดบ้านวิทยาศาสตร์ ส.ท.ว.ครั้งที่2 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภิญโญ ศรีม่วง รองผอ.สพม.เขต27 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ ส.ท.ว. ครั้งที่ 2 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ร่วมกับกลุ่มสาระอื่นๆ และมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์  จำนวน 5 โรงเรียน คือ 1....
20/ส.ค./2019 - [189] - ความเห็น - - : kansamida - สามขาท่าหาดยาววิทยา
รูปภาพของ kansamida
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้อำนวยการอุดมศักดิ์ พรมพิลา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุธศักราช ๒๕๖๒ .......
19/ส.ค./2019 - [134] - ความเห็น - - : kansamida - สามขาท่าหาดยาววิทยา
รูปภาพของ kitti
วันแม่
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสุวรรณภุมิวิทยาลัยจัดงานวันแม่ คลิก www.swschool.ac.th
16/ส.ค./2019 - [167] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
แข่งทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สพม.27
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสุวรรณภุมิวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพแข่งขันงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สพม.27 คลิกดูทั้งหมด www.swschool.ac.th
16/ส.ค./2019 - [235] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย

หน้า

35
1
9
5
10
4
7
3
1
1
1
3
2
2
23
1
2
15
4
4
4
1
33
4
1
26
2
2
42
32
7
73
1
7
2
9
2
2
31
2
39
11
3
6
1
2
4
5
1
1
4
12
2
8
16
6
1
2
59