ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

โพนทองพัฒนาวิทยา-การประชุมปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสะเต็มศึกษาและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC
การประชุมปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสะเต็มศึกษา และ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC คณะครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
09/มี.ค./2018 - [115] - ความเห็น - - : jaturapad - โพนทองพัฒนาวิทยา
บุพเพสันนิวาส ถ่ายรูปจบ ม 3 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม 27
บุพเพสันนิวาส ถ่ายรูปจบ ม 3 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม 27   การถ่ายภาพจบ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 6 มีนาคม 2561 คลิปสอนทำที่ https://youtu.be/EZ3i--fMLrk
06/มี.ค./2018 - [133] - ความเห็น - - : cyberjohn - กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
โครงการรักษ์โพธิ์ทอง
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร ดำเนินโครงการต่อเนื่อง กิจกรรมรักษ์โพธิ์ทอง โดยการนำของท่านผู้อำนวยการวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ รองผู้อำนวยการไกรกฤษณ์ ดุสิต ครูกิตติชัย สุดานิช ครูมนตรี ลคร แกนนำกิจกรรมคณะครูและนักเรียน สรุปผลการดำเนินงานตลอดปีการศึกษา มอบรางวัลให้ห้องที่ลงพัฒนาเขตพื้นที่ดีเด่น...
28/ก.พ./2018 - [67] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเข้าเยี่ยมโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ โดยการต้อนรับของผู้อำนวยการวิไลวัลย์ ศิริาารินทร์  รองผู้อำนวยการไกรกฤษณ์ ดุสิต พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน...
28/ก.พ./2018 - [77] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
งานปัจฉิมนิเทศโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร นำโดยผู้อำนวยการวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์  รองผู้อำนวยการไกรกฤษณ์ ดุสิต พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
28/ก.พ./2018 - [72] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
ปัจฉิมนิเทศ
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 คลิกดูทั้งหมด www.swschool.ac.th
25/ก.พ./2018 - [150] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
Open House S.W>
พิธีเปิด Open House 14 February 2018 โดย ดร.อธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด คลิกดูทั้งหมด www.swschool.ac.th
23/ก.พ./2018 - [141] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2561 ------------------------------------------------------        ด้วยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม...
20/ก.พ./2018 - [88] - ความเห็น - - : krukikz - เสลภูมิพิทยาคม
โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561
ประกาศโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เรื่อง   การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 ........................................…………….. เพื่อให้เป็นตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและ...
06/ก.พ./2018 - [142] - ความเห็น - - : jaturapad - โพนทองพัฒนาวิทยา
เชียงขวัญพิทย์รับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
...วันที่ 17 มกราคม 2561 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม สพม. 27 โดยการนำของท่านผู้อำนวยการประวีณ เชิงสะอาด รับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยศึกษา ขนาดเล็ก กลุ่มจังหวัดที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ อย่างดียิ่ง......
17/ม.ค./2018 - [160] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม

หน้า

35
10
2
3
3
4
5
1
3
1
1
1
1
2
21
1
3
15
4
11
1
1
16
4
1
45
3
1
51
31
1
2
1
7
2
1
2
11
9
2
17
3
3
1
1
1
4
5
1
1
4
4
2
8
3
5
1
1
41