ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

รูปภาพของ kanokoon
ศึกษาดูงานเตรียมรับการประเมินภายนอกรอบ 4
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 รร.โพธิ์ทองวิทยาคาร โดยการนำของ ผอ.วิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทุกท่าน เข้าศึกษาดูงานจากรร. เชียงใหม่ประชานุสรณ์อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด  ในการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับประเมินการประเมิน สมศ.รอบ4 ในการนี้...
20/มี.ค./2020 - [58] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ akarapol
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงสร้างการบริหารงาน
เมื่อวันที่ 17-18 มี.ค. 2563 ท่านผู้อำนวยการเกรียงไกร ป้องศรี นำคณะครูและบุคลารกร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำโครงสร้างการบริหารงาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา
20/มี.ค./2020 - [48] - ความเห็น - - : akarapol - หนองหมื่นถ่านวิทยา
ค่ายฝึกทักษะเกี่ยวกับชีวิตและอาชีพ
                  ชมรมนักศึกษาเพื่อการพัฒนา โดยคณะนักศึกษาจากสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมบริการทางวิชาการ เผยแพร่องค์ความรู้ด้าน รัฐประศาสนศาสตร์  ฝึกทักษะเกี่ยวกับชีวิตและอาชีพ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา   ในวันที่  ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ...
10/มี.ค./2020 - [89] - ความเห็น - - : Psw3423 - โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
รูปภาพของ akarapol
ปัจฉิมนิเทศ 2562
ปัจฉิมนิเทศ มอบประกาศนียบัตร 2562
07/มี.ค./2020 - [148] - ความเห็น - - : akarapol - หนองหมื่นถ่านวิทยา
ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระธาตุอุปมุง
                  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา ร่วมพิธีบวงสรวง  บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูป วัตถุมงคล และอัฐิธาตุ หลวงปู่ทองมา ถาวโร อดีตปฐมาจารย์ผู้สร้างธาตุอุปมุง ในองค์พระธาตุอุปมุง ในงานสมโภชพระธาตุอุปมุง ณ วัดพระธาตุอุปมุง ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ในวันที่ ๕...
06/มี.ค./2020 - [123] - ความเห็น - - : Psw3423 - โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
ร่วมงานมหาพุทธาภิเษกสมโภชพระธาตุอุปมุง
 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา ร่วมงานมหาพุทธาภิเษกสมโภชพระธาตุอุปมุง ณ วัดพระธาตอุปมุง ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ดร.ศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา...
06/มี.ค./2020 - [76] - ความเห็น - - : Psw3423 - โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
รูปภาพของ Soongyangwit201
พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ นำโดย นายภูวนาท คำพมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6...
03/มี.ค./2020 - [113] - ความเห็น - - : Soongyangwit201 - สูงยางวิทยาประชาสรรค์
รูปภาพของ Soongyangwit201
ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ นำโดย นายภูวนาท คำพมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4...
28/ก.พ./2020 - [95] - ความเห็น - - : Soongyangwit201 - สูงยางวิทยาประชาสรรค์

หน้า

36
1
68
5
10
9
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
19
1
38
4
1
26
4
2
42
2
7
76
32
7
4
1
2
2
9
2
43
35
3
3
24
2
6
1
1
4
5
12
1
4
16
2
8
2
6
1