ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

รูปภาพของ kanokoon
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร นำทีมโดย ผู้อำนวยการวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ในงานจัดในรูปแบบคาวบอย โดยให้นักเรียนแสดงความสามารถต่างๆโดยตามความสมัครใจ
03/ม.ค./2020 - [35] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร นำทีมโดย ผู้อำนวยการวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ในงานจัดในรูปแบบคาวบอย โดยให้นักเรียนแสดงความสามารถต่างๆโดยตามความสมัครใจ
03/ม.ค./2020 - [49] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kitti
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69
วันที่ 12-14 ธ.ค. 2562 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 จำนวน 15 รายการ
25/ธ.ค./2019 - [148] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
ฟ้อนสักการะพระรัตนวงษา (ท้าวเซียง)
วันที่ 19 ธ.ค. 2562 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยร่วมกับพี่น้องชาวสุวรรณภูมิ จำนวน 6,232 คนฟ้อนสักการะพระรัตนวงษา (ท้าวเซียง)
25/ธ.ค./2019 - [129] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
หนองพอกวิทยาลัย “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง”
18 ธันวาคม 2562 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง”
24/ธ.ค./2019 - [62] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย

หน้า

35
1
66
5
10
9
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
15
1
35
4
1
26
4
2
42
2
7
76
32
7
2
1
2
2
9
2
41
33
3
1
12
2
6
1
1
4
5
12
1
4
16
2
8
2
6
1