ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

ประเมินการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา
ประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
19/ก.ย./2017 - [19] - ความเห็น - - : akarapol - หนองหมื่นถ่านวิทยา
งานนำเสนอครูเกษียณโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์
งานนำเสนอเกษียณอายุราชการคุณครูสุธินี และคุณครูยืนยง  วรรณคำ เนื่องในวันเกษียณอายุราชการครูโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 15 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ แทนคำขอบคุณจากทีมตัดต่อโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ ขอบคุณแนวความคิดดีๆจากโรงเรียนจ่านกร้อง บทกลอนเพราะๆ ขอบคุณท่านผู้อำนวยการ...
14/ก.ย./2017 - [146] - ความเห็น - - : cyberjohn - กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย รับการประเมินสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
วันที่ 5 กันยายน 2560 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย รับการประเมินสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คลิก www.swschool.ac.th
07/ก.ย./2017 - [96] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
การอบรมปฏิบัติการเคลื่อนที่ ศาสตร์พระราชา..
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการประวีณ เชิงสะอาด ได้รับเกียรติจาก สพม. 27 ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม   ร่วมเป็นวิทยากรในการขับเคลื่อน ศาสตร์พระราชา ที่โรงแรมเพชรัชต์การ์เด้น  ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2560
29/ส.ค./2017 - [71] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการประวีณ เชิงสะอาด ได้เป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งในปีนี้ อำเภอเชียงขวัญ ได้เกิดภาวะน้ำท่วม และมีนักเรียนของโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ได้รับผลกระทบกว่า 120 ครัวเรือน โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ขอขอบคุณท่านที่จิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้มอบเงิน...
29/ส.ค./2017 - [46] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
อบรมการขับเคลื่อน "ศาสตร์พระราช"
วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2560 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมได้จัดอบรมการขับเคลื่อน "ศาสตร์พระราชา" โดยมี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครูและตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมอบรม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก นายประวีณ เชิงสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม  ดร.ฉลาด  ปาโส และนางไพวัน    ปาโส...
28/ส.ค./2017 - [70] - ความเห็น - - : tomoomot - โคกล่ามพิทยาคม
บริจาคโลหิต
คณะครู นักเรียน ร่วมใจบริจาคโลหิต ให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
24/ส.ค./2017 - [57] - ความเห็น - - : akarapol - หนองหมื่นถ่านวิทยา
การประชุมผู้บริหาร ครั้งที่7
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔  เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๐ นายโกศล  ฐานะ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๗ ประธานการประชุมผู้บริหารการประชุมครั้งนี้ ประชุมตามวาระดังไฟล์แนบ ภาพกิจกรรมทั้งหมด
24/ส.ค./2017 - [120] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
เชียงขวัญพิทย์ต้อนรับท่าน ผอ. สพม. เขต 27
วันศุกรืที่ 18 สิงหาคม 2560 โรวงเรียนเชียงขวัยพิทยาคม โดยการนำของ นายประวีณ เชิงสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม นำคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับท่านโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ที่ได้เดินทางมามอบของช่วยเหลือน้ำท่วม ที่โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม  
21/ส.ค./2017 - [75] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม

หน้า

34
4
2
3
3
4
5
1
3
1
1
1
1
2
21
1
3
15
4
11
1
1
13
1
1
41
3
1
48
30
1
2
1
7
2
1
2
9
6
2
17
3
3
1
1
1
4
2
1
1
4
4
2
8
3
5
1
1
37