ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

รูปภาพของ kitti
วันสุนทรภู่
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จัดงานวันสุนทรภู่ คลิก www.swschool.ac.th
30/มิ.ย./2019 - [54] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ akarapol
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
กิจกรรมเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
27/มิ.ย./2019 - [54] - ความเห็น - - : akarapol - หนองหมื่นถ่านวิทยา
รูปภาพของ akarapol
วันสุนทรภู่
กิจกรรมวันสุนทรภู่ การประกวดร้องเพลงโดยหน้ากากในวรรณคดี
27/มิ.ย./2019 - [64] - ความเห็น - - : akarapol - หนองหมื่นถ่านวิทยา
รูปภาพของ prasuchon
การนิเทศแบบบูรณาการการบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 26 มิถุนายน 2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ได้ออกนิเทศแบบบูรณาการการบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 
26/มิ.ย./2019 - [101] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
การจัดกิจกรรม "โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์"
วันศุกร์ที่ 21  มิถุนายน 2562  หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน  จึงได้จัดอบรม “โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสตรีศึกษา 2 
26/มิ.ย./2019 - [43] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ akarapol
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๒
24/มิ.ย./2019 - [48] - ความเห็น - - : akarapol - หนองหมื่นถ่านวิทยา
รูปภาพของ akarapol
มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สร้างคุณงามความดี
มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สร้างคุณงามความดี
19/มิ.ย./2019 - [87] - ความเห็น - - : akarapol - หนองหมื่นถ่านวิทยา
รูปภาพของ kitti
ไหว้ครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
วันที่ 13 มิ.ย. 2562 โรงเรียนสุวรรณภุมิวิทยาลัยจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562  คลิกดูทั้งหมดได้ที่  www.swschool.ac.th
18/มิ.ย./2019 - [151] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kanokoon
โพธิ์ทองวิทยาคารร่วมงานบุญบั้งไฟ
โรงเรียนโพธิ์ทองนำโดยผู้อำนวยการวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ รองผู้อำนวยการไกรกฤษณ์ ดุสิต คณะครู บุคลากรและนักเรียน ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานวัฒนธรรมอีสานอันดีงาม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562  ซึ่ง บุญบั้งไฟ ...
17/มิ.ย./2019 - [81] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ maxnum
บวงสรวงอนุสาวรีย์พระสุนทรโวหาร (ภู่)
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารนำโดยผู้อำนวยการนายสุดสาคร สิริวารินทร์ นำคณะครูกลุ่มสาระภาษาไทย บวงสรวงอนุสาวรีย์พระสุนทรโวหาร (ภู่) ที่มาปดิษฐาน ณอาคาร 3 อาคารภาษาไทย
14/มิ.ย./2019 - [87] - ความเห็น - - : maxnum - พนมไพรวิทยาคาร

หน้า

35
1
54
5
10
9
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
15
1
30
4
1
23
4
2
42
2
7
68
32
7
2
1
2
2
7
2
39
31
3
33
11
2
6
1
1
4
5
10
1
4
16
2
8
2
6
1