ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

กิจกรรมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
นายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านรองชฤทธิ์  แก้วมณี ท่ารองผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครู นักเรียน โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา จิตอาสาลูกเสือเนตรนารี ร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ...
03/ส.ค./2019 - [150] - ความเห็น - - : wilawan0716 - ผาน้ำทิพย์วิทยา
กิจกรรมเข้าพรรษาพาทำบุญ ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ ไพรวัลย์  สมภูงา และ ท่านรองชฤิทธิ์  แก้วมณี คณะครูบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา ร่วมกันจัดกิจกรรมเข้าพรรษาพาทำบุญ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม (วัดผาน้ำย้อย)่ 
03/ส.ค./2019 - [139] - ความเห็น - - : wilawan0716 - ผาน้ำทิพย์วิทยา
รูปภาพของ napapat
จัดงานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ จัดงานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 ในงานได้ส่งเสริมอนุรักษ์ ความเป็นไทย นักเรียนชายใช้ผ้าขาวม้าพาดบ่า-นักเรียนหญิงร่วมใจ ใส่ผ้าถุง นุ่งซิ่น 
31/ก.ค./2019 - [182] - ความเห็น - - : napapat - โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
รูปภาพของ kitti
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10  คลิก www.swschool.ac.th
31/ก.ค./2019 - [241] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
การนิเทศแบบบูรณาการ การบริหางานโรงเรียน 4 ฝ่าย
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยได้รับการนิเทศแบบบูรณาการ การบริหางานโรงเรียน 4 ฝ่าย  คลิกดูทั้งหมด  www.swschool.ac.th
31/ก.ค./2019 - [277] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ prasuchon
การจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนสตรีศึกษา 2 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
26/ก.ค./2019 - [283] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ kitti
ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล (SCQA)
วันที่ 22 ก.ค. 2562 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยรับการประเมินการติดตามการประเมินคุณภาพระดับองค์กร (School Quality Awards : SCQA) การจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมี ดร.ไพฑูรย์ มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เป็นประะธาน และคณะเข้าประเมิน
22/ก.ค./2019 - [283] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ prasuchon
กิจกรรมสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยได้นำนักเรียนร่วมกิจกรรมที่วัดไกล้สถานศึกษา จำนวน ๒ แห่ง และให้นักเรียนได้เรียนรู้วันสำคัญทางพระพุธศาสนา
18/ก.ค./2019 - [216] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2

หน้า

35
1
9
5
10
4
7
3
1
1
1
3
2
2
23
1
2
15
4
4
4
1
35
4
1
26
2
2
42
32
7
74
1
7
2
9
2
2
31
2
40
12
3
6
1
2
4
5
1
1
4
12
2
8
16
6
1
2
62