ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

รูปภาพของ kitti
ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล (SCQA)
วันที่ 22 ก.ค. 2562 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยรับการประเมินการติดตามการประเมินคุณภาพระดับองค์กร (School Quality Awards : SCQA) การจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมี ดร.ไพฑูรย์ มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เป็นประะธาน และคณะเข้าประเมิน
22/ก.ค./2019 - [201] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ prasuchon
กิจกรรมสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยได้นำนักเรียนร่วมกิจกรรมที่วัดไกล้สถานศึกษา จำนวน ๒ แห่ง และให้นักเรียนได้เรียนรู้วันสำคัญทางพระพุธศาสนา
18/ก.ค./2019 - [148] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ akarapol
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
16/ก.ค./2019 - [145] - ความเห็น - - : akarapol -
รูปภาพของ kanokoon
โพธิ์ทองวิทยาคารประเมินสถานศึกษาปลอดภัย
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารนำโดยท่านผู้อำนวยการวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครูบุคลากร นักเรียน เข้ารับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี 2562 โดยในการออกประเมินในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้นำเสนอผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย พร้อมทั้งรับฟังคำแนะนำ...
15/ก.ค./2019 - [134] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
รับนิเทศแบบบูรณาการการบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย
วันพุธที่ 3 ก.ค. 2562 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร รับนิเทศแบบบูรณาการการบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประจำปีงบประมาณ 2562
15/ก.ค./2019 - [136] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kruNok
โครงการรณรงค์ส่งเสริม การเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริม การเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดพนันในเยาวชนและประชาชน ที่เป็นการเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนเสลภูมิ
06/ก.ค./2019 - [201] - ความเห็น - - : kruNok - เสลภูมิ
รูปภาพของ kruNok
โรงเรียนเสลภูมิรับการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเสลภูมิรับการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร (School Quality Awards : ScQA) ซึ่งเป็นการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมี ผอ.ชอบ ธาระมนต์ ดร.กุศล ศรีสารคาม  ผอ.สุนทร สีหานาม นายทองคำ ชาญศึก และ นางสุกัญญา ไชยคิรินทร์ เป็นคณะกรรมการประเมิน
06/ก.ค./2019 - [193] - ความเห็น - - : kruNok - เสลภูมิ
หนองพอกวิทยาลัย รับนิเทศ สพม.27
วันที่ 1 ก.ค. 2562 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย รับนิเทศแบบบูรณาการการบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประจำปีงบประมาณ 2562 ...................................... ภาพข่าวเพิ่มเติม http://gg.gg/eggzv
05/ก.ค./2019 - [151] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย
หนองพอกวิทยาลัย จัดค่ายครูภาษาไทย ครั้งที่ 7
ค่ายครูภาษาไทยครั้งที่ 7  ณ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด  จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ภาพเพิ่มเติม http://gg.gg/efs9z
03/ก.ค./2019 - [139] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย
หนองพอกวิทยาลัย ประเมิน OBECQA
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย รับการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม สพฐ. ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ว่าที่ ร.ต.กมล สาดศรี...
03/ก.ค./2019 - [260] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย

หน้า

35
1
9
5
10
4
7
3
1
1
1
3
2
2
23
1
2
15
4
4
4
1
33
4
1
26
2
2
42
32
7
73
1
7
2
9
2
2
31
2
39
11
3
6
1
2
4
5
1
1
4
12
2
8
16
6
1
2
59