ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

หนองพอกวิทยาลัย จัดค่ายครูภาษาไทย ครั้งที่ 7
ค่ายครูภาษาไทยครั้งที่ 7  ณ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด  จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ภาพเพิ่มเติม http://gg.gg/efs9z
03/ก.ค./2019 - [175] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย
หนองพอกวิทยาลัย ประเมิน OBECQA
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย รับการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม สพฐ. ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ว่าที่ ร.ต.กมล สาดศรี...
03/ก.ค./2019 - [305] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 ก.ค. 2562
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ได้จัดพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 ก.ค. 2562 คลิก www.swschool.ac.th
02/ก.ค./2019 - [286] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ prasuchon
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสตรีศศึกษา 2 ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อน้อมลำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
01/ก.ค./2019 - [302] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ kitti
วันสุนทรภู่
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จัดงานวันสุนทรภู่ คลิก www.swschool.ac.th
30/มิ.ย./2019 - [166] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ akarapol
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
กิจกรรมเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
27/มิ.ย./2019 - [185] - ความเห็น - - : akarapol -
รูปภาพของ akarapol
วันสุนทรภู่
กิจกรรมวันสุนทรภู่ การประกวดร้องเพลงโดยหน้ากากในวรรณคดี
27/มิ.ย./2019 - [201] - ความเห็น - - : akarapol -
รูปภาพของ prasuchon
การนิเทศแบบบูรณาการการบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 26 มิถุนายน 2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ได้ออกนิเทศแบบบูรณาการการบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 
26/มิ.ย./2019 - [279] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
การจัดกิจกรรม "โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์"
วันศุกร์ที่ 21  มิถุนายน 2562  หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน  จึงได้จัดอบรม “โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสตรีศึกษา 2 
26/มิ.ย./2019 - [173] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ akarapol
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๒
24/มิ.ย./2019 - [147] - ความเห็น - - : akarapol -

หน้า

35
1
9
5
10
4
7
3
1
1
1
3
2
2
23
1
2
15
4
4
4
1
33
4
1
26
2
2
42
32
7
73
1
7
2
9
2
2
31
2
39
11
3
6
1
2
4
5
1
1
4
12
2
8
16
6
1
2
61