ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

รูปภาพของ prasuchon
การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสตรีศึกษา 2 จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ในการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีระเบียบวินัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนสตรีศึกษา 2...
23/พ.ค./2019 - [247] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562
ด้วย โรงเรียนสตรีศึกษา 2  ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2562 อันเป็นการบูรณาการส่งเสริมความเป็นไทยด้วยการนำศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  โดยผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมกันทำบุญเวียนเทียน ณ วัดอรุณสวัสดิ์ บ้านแมต ตำบลสะอาดสมบูรณ์...
23/พ.ค./2019 - [204] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ maxnum
น.ส.ศุภนาภ ศรีนวล ม.5/3 พนมไพรวิทยาคาร เหรียญเงิน มวยไทยสมัครเล่น
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ศุภนาภ ศรีนวล ม.5/3 พนมไพรวิทยาคาร เหรียญเงิน มวยไทยสมัครเล่น รุ่นแบนตั้มเวท(ไม่เกิน 54 กก.) กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์" เพิ่มเติม
22/พ.ค./2019 - [233] - ความเห็น - - : maxnum - พนมไพรวิทยาคาร
รูปภาพของ maxnum
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารจัดงานบวงสรวงเจ้าพ่อชัยมงคล
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารงานบวงสรวงเจ้าพ่อชัยมงคล สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ประจำปี 2562 เพิ่มเติม
22/พ.ค./2019 - [204] - ความเห็น - - : maxnum - พนมไพรวิทยาคาร
รูปภาพของ maxnum
กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร นำโดยท่านผู้อำนวยการ ท่านรอง คณะครู ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ. ณ อาคารโดม ร.ร.พนมไพรวิทยาคาร  เพิ่มเติม
22/พ.ค./2019 - [193] - ความเห็น - - : maxnum - พนมไพรวิทยาคาร
รูปภาพของ maxnum
Welcome To school โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
กิจกรรม Welcome To school โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารนำโดย ท่านผู้อำนวยการ สุดสาคร ศิริวารินทร์ และคณะครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ยืนเข้าแถวต้อนรับนักเรียน ในวันเปิดเทอมใหม่ เพิ่มเติม
22/พ.ค./2019 - [284] - ความเห็น - - : maxnum - พนมไพรวิทยาคาร
รูปภาพของ kitti
BACK TO SCHOOL สุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณะคุณครูนำโดย ผอ.เทพรังสรรค์  สุวรรณโท ต้อนรับหนังเรียนวันเปิดเทอม 16 พ.ค. 2562 คลิกดูทั้งหมด www.swschool.ac.th
17/พ.ค./2019 - [323] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
หนองพอกวิทยาลัยจัดงานผ้าป่าการศึกษา45ปีพอกวิทย์
ด้วยสมาคมผู้ปกครองและครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ร่วมกับ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะศิษย์เก่า ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ได้กำหนดจัดผ้าป่าการศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา(อาคารเรียนหลังใหม่)...
17/เม.ย./2019 - [315] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย
รูปภาพของ maxnum
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โรงเรัยนพนมไพรวิทยาคาร
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกัน ของผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร และข้าราชการครูสายงานสอน ในการประเมินการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2562) 25 มีนาคม 2562 เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1...
25/มี.ค./2019 - [479] - ความเห็น - - : maxnum - พนมไพรวิทยาคาร
หนองพอกวิทยาลัย ซักซ้อมการประเมิน OBECQA
"หนองพอกวิทยาลัย ซักซ้อมการประเมิน OBECQA" วันที่ 15 มีนาคม 2562 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ซักซ้อมการนำเสนอเตรียมการประเมิน รางวัล “การพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality Award :...
17/มี.ค./2019 - [389] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย

หน้า

35
1
9
5
10
4
7
3
1
1
1
3
2
2
23
1
2
15
4
4
4
1
33
4
1
26
2
2
42
32
7
73
1
7
2
9
2
2
31
2
39
11
3
6
1
2
4
5
1
1
4
12
2
8
16
6
1
2
59