ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

รูปภาพของ kitti
ประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน 28 พ.ค. 2559 คลิกดูกิจกรรมทั้งหมด  www.swschool.ac.th
31/พ.ค./2016 - [877] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ yingrose
โรงเรียนโพนสูงดำเนินการกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์  อ.ปทุมรัตต์  โดยนายบุญเยี่ยม  ศรีสุขกาญจน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์  ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2559  การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในครั้งนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ "การสร้างความเข้าใจ" ให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบวัตถุประสงค์...
30/พ.ค./2016 - [1,418] - ความเห็น - - : yingrose - โพนสูงประชาสรรค์
รูปภาพของ kitti
ขึ้นบ้านใหม่บ้านรวมใจสุวรรณภูมิวิทยาลัย
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ได้จัดขึ้นบ้านใหม่ "บ้านรวมใจสุวรรณภูมิวิทยาลัย" 25 พ.ค. 59 คลิกดูกิจกรรมทั้งหมด  www.swschool.ac.th
29/พ.ค./2016 - [903] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทยาคม จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนเชียงขวัยพิทยาคม ดดยการนำของท่านผู้อำนวยการประวีณ เชิงสะอาด  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ขึ้น  โดยมีกิจกรรมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกกธาตุ เวียนเทียน โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป มาประกอบพิธี
27/พ.ค./2016 - [930] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทยาคม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการประวีณ เชิงสะอาด  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนขึ้น เพื่อแจ้งนโยบายของโรงเรียนต่อผู้ปกครอง  มอบเงินค่าชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และจัดให้ครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครองชั้นเรียน...
27/พ.ค./2016 - [806] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ viralpach
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเแลิมพระเกียรติฯร้อยเอ็ด
วันที่ 25 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ซึ่งในปีนี้ครบรอบปีที่ 20 โรงเรียนได้จัดให้มีพิธีมอบหมวกและประดับเครื่องหมายชุดพิธีการขึ้น
25/พ.ค./2016 - [1,395] - ความเห็น - - : viralpach - เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
รูปภาพของ alanbas
โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559  โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ปรำจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในกฏระเบียบของโรงเรียนและได้ยกย่องนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม  โดยทำการมอบเข็มกลัดแห่งเกียรติยศของโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย ...
24/พ.ค./2016 - [1,243] - ความเห็น - - : alanbas - ทุ่งหลวงพลับพลาไชย
รูปภาพของ alanbas
โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย นำนักเรียนเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
วันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยพร้อมด้วยคณะครูนักเรียน  ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา  ณ วัดบ้านตาหยวก เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามสืบไป
24/พ.ค./2016 - [1,221] - ความเห็น - - : alanbas - ทุ่งหลวงพลับพลาไชย
รูปภาพของ kitti
วิสาขบูชา สุวรรณภูมิวิทยาลัย
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยนำนักเรียนร่วมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา 19 พ.ค. 59 คลิกดูทั้งหมด www.swschool.ac.th
20/พ.ค./2016 - [1,102] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ khamsan
โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2559
โรงเรียนจัดโครงการประชุมผู้ปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน 3. เพื่อร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้...
18/พ.ค./2016 - [1,140] - ความเห็น - - : khamsan - โคกล่ามพิทยาคม

หน้า

35
1
9
5
10
4
7
3
1
1
1
3
2
2
23
1
2
15
4
4
4
1
33
4
1
26
2
2
42
32
7
73
1
7
2
9
2
2
31
2
39
11
3
6
1
2
4
5
1
1
4
12
2
8
16
6
1
2
61