ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

รูปภาพของ sandy
งานใหญ่บุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด กัณฑ์ที่ 3 ทานกัณฑ์
12 มีนาคม 2559 งานใหญ่บุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนขัติยะวงษากับโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองได้เข้าร่วมกิจกรรม ทานกัณฑ์ ณ บริเวณหน้าบึงพลาญชัย
13/มี.ค./2016 - [1,694] - ความเห็น - - : sandy - ขัติยะวงษา
รูปภาพของ sandy
ขบวนกัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน โรงเรียนขัติยะวงษา.."บุญกะได่..ม่วนกะม่วน"
13 มีนาคม 2559 ขัติยะวงษาแห่กัณฑ์หลอน ณ บริเวณหน้าบึงพลาญชัย
13/มี.ค./2016 - [1,215] - ความเห็น - - : sandy - ขัติยะวงษา
รูปภาพของ kitti
น้องส่งพี่
26 ก.พ. 59 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จัดกิจกรรมน้องส่งพี่ คลิกดูทั้งหมด www.swschool.ac.th
29/ก.พ./2016 - [950] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House T.M.K. 59 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม
กิจกรรมเปิดบ้านทางวิชาการโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.27 มาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ผลการดำเนินงานของโรงเรียนในการทำกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ด้วยดี 
24/ก.พ./2016 - [1,775] - ความเห็น - - : linkin_22p - ท่าม่วงวิทยาคม
รูปภาพของ kitti
ค่ายลูกเสือ ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยเข้าค่ายลูกเสือสามัญรู่นใหญ่ ม.3 คลิก www.swschool.ac.th
19/ก.พ./2016 - [861] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ kitti
ค่ายลูกเสือสุวรรณภูมิวิทยาลัย
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จัดเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  คลิกดูทั้งหมด  www.swschool.ac.th
19/ก.พ./2016 - [867] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
รูปภาพของ siiit
กิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพี่สตรีศึกษา [12.02.2559]
กิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพี่สตรีศึกษา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ และให้รุ่นพี่รุ่นน้องได้อำลาสถานศึกษา ครูอาจารย์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2559 ที่ผ่านมา โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนสตรีศึกษา ...
18/ก.พ./2016 - [2,723] - ความเห็น - - : siiit - สตรีศึกษา
รูปภาพของ sandy
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนขัติยะวงษา ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมจากสภานักเรียนโรงเรียนขัติยะวงษา เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
16/ก.พ./2016 - [1,310] - ความเห็น - - : sandy - ขัติยะวงษา
รูปภาพของ admintwk
Thawatburi Wittayakhom Open House 2016
10 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม จัดกิจกรรม Open House (เปิดบ้านวิชาการ) มีการแสดงผลงานต่างๆ ของนักเรียน มีตลาดนัดพอเพียงขายสินค้าของนักเรียนเอง มีกิจกรรมบนเวทีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
15/ก.พ./2016 - [2,648] - ความเห็น - - : admintwk - ธวัชบุรีวิทยาคม
รูปภาพของ alanbas
โรงเรียนทุ่งหลวงพลบพลาไชย นำนักเรียนทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559  นำโดย นายสายัณห์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน 14 คน นักเรียนจำนวน 144  คน  ไปทัศนศึกษานอกสถานที่  ที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  คณะครูและนักเรียนได้กราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง...
15/ก.พ./2016 - [1,285] - ความเห็น - - : alanbas - ทุ่งหลวงพลับพลาไชย

หน้า

35
1
54
5
10
9
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
15
1
30
4
1
23
4
2
42
2
7
68
32
7
2
1
2
2
7
2
39
31
3
33
11
2
6
1
1
4
5
10
1
4
16
2
8
2
6
1