ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

รูปภาพของ admin
ภาพกิจกรรม - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2558
ภาพกิจกรรม - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2558
16/ธ.ค./2015 - [1,390] - ความเห็น - - : admin -
รูปภาพของ admin
การแข่งขันกีฬา-กรีฑาคณะสีของโรงเรียนขัติยะวงษา
23-24 พฤศจิกายน 2558 การแข่งขันกีฬา-กรีฑาคณะสีของโรงเรียนขัติยะวงษา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด บรรยากาศดีครับ..
15/ธ.ค./2015 - [5,301] - ความเห็น - - : admin - ขัติยะวงษา
รูปภาพของ admin
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
ผลงานของพวกเราชาวเขียว-เหลือง ธงธานี......ผลการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียน สพม เขต 27 กลุ่มท่ี 1 เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 65 ณ จังหวัดสุรินทร์ อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งดำเนินการแข่งขันในวันท่ี 28 กันยายน 2558... ปีนี้โรงเรียธงธานีเป็นตัวแทนของ สพม 27 กลุ่มที่ 1 จำนวน...
15/ธ.ค./2015 - [1,946] - ความเห็น - - : admin - ธงธานี
รูปภาพของ admin
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมพระเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระชนพรรษา ๘๘ พรรษา ๒๕๕๘
14/ธ.ค./2015 - [1,151] - ความเห็น - - : admin - โพนทองวิทยายน
รูปภาพของ admin
คณะผู้บริหาร คุณครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ศึกษาดูงาน
คณะผู้บริหาร คุณครูโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ศึกษาดูงาน
14/ธ.ค./2015 - [1,513] - ความเห็น - - : admin - ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
รูปภาพของ admin
ยินดีต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการคนใหม่
ยินดีต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการคนใหม่
14/ธ.ค./2015 - [2,666] - ความเห็น - - : admin - พนมไพรวิทยาคาร
รูปภาพของ admin
กิจกรรมในวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมในวันพ่อแห่งชาติ
14/ธ.ค./2015 - [2,286] - ความเห็น - - : admin - จันทรุเบกษาอนุสรณ์

หน้า

35
1
9
5
10
4
7
3
1
1
1
3
2
2
23
1
2
15
4
4
4
1
33
4
1
26
2
2
42
32
7
73
1
7
2
9
2
2
31
2
39
11
3
6
1
2
4
5
1
1
4
12
2
8
16
6
1
2
61