ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

รูปภาพของ maxnum
น.ส.ศุภนาภ ศรีนวล ม.5/3 พนมไพรวิทยาคาร เหรียญเงิน มวยไทยสมัครเล่น
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ศุภนาภ ศรีนวล ม.5/3 พนมไพรวิทยาคาร เหรียญเงิน มวยไทยสมัครเล่น รุ่นแบนตั้มเวท(ไม่เกิน 54 กก.) กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์" เพิ่มเติม
22/พ.ค./2019 - [294] - ความเห็น - - : maxnum - พนมไพรวิทยาคาร
รูปภาพของ maxnum
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารจัดงานบวงสรวงเจ้าพ่อชัยมงคล
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารงานบวงสรวงเจ้าพ่อชัยมงคล สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ประจำปี 2562 เพิ่มเติม
22/พ.ค./2019 - [276] - ความเห็น - - : maxnum - พนมไพรวิทยาคาร
รูปภาพของ maxnum
กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร นำโดยท่านผู้อำนวยการ ท่านรอง คณะครู ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ. ณ อาคารโดม ร.ร.พนมไพรวิทยาคาร  เพิ่มเติม
22/พ.ค./2019 - [259] - ความเห็น - - : maxnum - พนมไพรวิทยาคาร
รูปภาพของ maxnum
Welcome To school โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
กิจกรรม Welcome To school โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารนำโดย ท่านผู้อำนวยการ สุดสาคร ศิริวารินทร์ และคณะครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ยืนเข้าแถวต้อนรับนักเรียน ในวันเปิดเทอมใหม่ เพิ่มเติม
22/พ.ค./2019 - [379] - ความเห็น - - : maxnum - พนมไพรวิทยาคาร
รูปภาพของ kitti
BACK TO SCHOOL สุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณะคุณครูนำโดย ผอ.เทพรังสรรค์  สุวรรณโท ต้อนรับหนังเรียนวันเปิดเทอม 16 พ.ค. 2562 คลิกดูทั้งหมด www.swschool.ac.th
17/พ.ค./2019 - [378] - ความเห็น - - : kitti - สุวรรณภูมิวิทยาลัย
หนองพอกวิทยาลัยจัดงานผ้าป่าการศึกษา45ปีพอกวิทย์
ด้วยสมาคมผู้ปกครองและครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ร่วมกับ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะศิษย์เก่า ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ได้กำหนดจัดผ้าป่าการศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา(อาคารเรียนหลังใหม่)...
17/เม.ย./2019 - [398] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย
รูปภาพของ maxnum
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โรงเรัยนพนมไพรวิทยาคาร
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกัน ของผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร และข้าราชการครูสายงานสอน ในการประเมินการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2562) 25 มีนาคม 2562 เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1...
25/มี.ค./2019 - [555] - ความเห็น - - : maxnum - พนมไพรวิทยาคาร
หนองพอกวิทยาลัย ซักซ้อมการประเมิน OBECQA
"หนองพอกวิทยาลัย ซักซ้อมการประเมิน OBECQA" วันที่ 15 มีนาคม 2562 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ซักซ้อมการนำเสนอเตรียมการประเมิน รางวัล “การพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality Award :...
17/มี.ค./2019 - [464] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย
หนองพอกวิทยาลัยจัดประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ
หนองพอกวิทยาลัยจัดประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย นายสายฝน ไชยจิตร นายกสมาคมฯ นายอนุสรณ์ ป้องศรี ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เป็นประธานจัดประชุมคณะศิษย์เก่า ผู้ปกครอง โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย...
11/มี.ค./2019 - [387] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย
หนองพอกวิทยาลัย นำเสนอผลงานและนวัตกรรมการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)
วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอก พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู นักเรียน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานและนวัตกรรมการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) และร่วมจัดนิทรรศการยกย่องเชิดชูผู้บริหาร ครู นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น...
06/มี.ค./2019 - [475] - ความเห็น - - : phokwit - หนองพอกวิทยาลัย

หน้า

35
1
9
5
10
4
7
3
1
1
1
3
2
2
23
1
2
15
4
4
4
1
35
4
1
26
2
2
42
32
7
74
1
7
2
9
2
2
31
2
40
12
3
6
1
2
4
5
1
1
4
12
2
8
16
6
1
2
62