หน่วยตรวจสอบภายใน

รูปภาพของ nongnapat
กรอบคุณธรรม กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรอบคุณธรรม กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15/ม.ค./2018 - [714] - ความเห็น - - : nongnapat - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nongnapat
กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับใหม่
กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับใหม่
08/พ.ย./2017 - [777] - ความเห็น - - : nongnapat - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nongnapat
กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับใหม่ประจำปีงบประมาณ 2561
กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับใหม่ประจำปีงบประมาณ 2561
06/พ.ย./2017 - [829] - ความเห็น - - : nongnapat - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nongnapat
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน
19/ต.ค./2017 - [866] - ความเห็น - - : nongnapat - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nongnapat
แผนการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.27 ปีงบประมาณ 2561
แผนการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.27 ปีงบประมาณ 2561
19/ต.ค./2017 - [796] - ความเห็น - - : nongnapat - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27