แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา

ขัติยะวงษา
พลับพลาวิทยาคม
หนองพอกวิทยาลัย
ปทุมรัตต์พิทยาคม
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
เทอดไทยวิทยาคม
โคกล่ามพิทยาคม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
ม่วงลาดวิทยาคาร
ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
เสลภูมิพิทยาคม

หน้า