กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

รูปภาพของ boonyiem
มาตรการป้องกันและการดูแลนักเรียน
มาตรการป้องกันและการดูแลนักเรียน
14/พ.ย./2018 - [13] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การเตรียมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562
การเตรียมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562
14/พ.ย./2018 - [12] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561
การจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561
09/พ.ย./2018 - [26] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ขอให้นำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปี 2561
ขอให้นำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปี 2561
09/พ.ย./2018 - [23] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การดูแลติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS)
การดูแลติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS)
09/พ.ย./2018 - [21] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การดูแลติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS)
การดูแลติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS)
09/พ.ย./2018 - [17] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ akkarawit
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ได้จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ครั้งที่ 68  ปีการศึกษา 2561 โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดย ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...
09/พ.ย./2018 - [134] - ความเห็น - - : akkarawit - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
สื่อเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน
สื่อเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน
09/พ.ย./2018 - [14] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า

วีดีโอ:::กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
28/ก.ย./18
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
24/มี.ค./16
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
19/ม.ค./16
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
12/ธ.ค./15
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
12/ธ.ค./15
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
35
10
9
3
3
4
7
1
3
1
2
3
3
2
22
1
4
15
4
21
2
1
21
4
1
46
3
2
61
32
7
2
1
7
2
5
2
31
25
2
26
11
3
6
1
2
4
5
1
1
3
6
2
8
3
6
1
1
54