กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

รูปภาพของ nattapong
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 และ  - ผู้บริหารการศึกษา - ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 - ศึกษานิเทศก์ ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 ( 1 ตุลาคม...
12/มี.ค./2019 - [199] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
08/มี.ค./2019 - [126] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
08/มี.ค./2019 - [61] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ akkarawit
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร Best Practice วันที่ 28 ก.พ.-4 มี.ค.62
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-4 มี.ค.62 1. เกียรติบัตรโรงเรียนที่นำเสนอผลงานและนวัตกรรมการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) คลิกที่นี่ 2....
05/มี.ค./2019 - [1,022] - ความเห็น - - : akkarawit - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ประเมินเชี่ยวชาญ ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ขอขอบพระคุณทุกสหวิทยาเขต ทุกโรงเรียน ทุกการแสดง ที่ทุมเทจัดขึ้น สำหรับการต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะเชี่ยวชาญในวันนี้ ภาพทั้งหมดดาวน์โหลดที่นี่
04/มี.ค./2019 - [460] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2 มี.ค.62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
01/มี.ค./2019 - [95] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า

วีดีโอ:::กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
28/ก.ย./18
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
24/มี.ค./16
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
19/ม.ค./16
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
12/ธ.ค./15
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
12/ธ.ค./15
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
35
1
54
5
10
9
7
3
4
1
1
3
2
2
3
1
2
23
4
4
15
1
25
2
1
22
4
2
46
3
7
64
32
7
2
1
2
2
7
2
35
25
3
27
11
2
6
1
1
4
5
7
1
4
9
2
8
2
6
1