กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

รูปภาพของ nattapong
วันครูครั้งที่ 63 ประจำปี 2562
วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีนั้น ตรงกับวันครู และในวันครูปีนี้ 2562 เป็นวันครู ครั้งที่ 63 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู ที่เขียนด้วยลายมือว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จัดงานวันครู ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์...
16/ม.ค./2019 - [28] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ติดตามการเตรียมความพร้อมในการสอบ o-net ปี 2562 โรงเรียนธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์  ผอ.สพม.27 และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อม การสอบ o-net พบปะคณะครู นักเรียน มอบนโยบายในการจัดการศึกษา และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ
11/ม.ค./2019 - [33] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ติดตามการเตรียมความพร้อมการสอบ o-net โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์  ผอ.สพม.27 และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อม การสอบ o-net พบปะคณะครู นักเรียน และมอบนโยบายในการจัดการศึกษา
11/ม.ค./2019 - [26] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ติดตามการเตรียมความพร้อมในการสอบ o-net ปี 2562 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.30น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์  ผอ.สพม.27 และคณะศึกษานิเทศก์ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา ตำบลผาน้ำทิพย์ อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด  เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในการสอบ o-net ปี 2562 และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ
11/ม.ค./2019 - [29] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ที่ย้ายมาจากต่างเขตพื้นที่การศึกษาในการย้าย ประจำปีพ.ศ.2561
วันพุธที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ที่ย้ายมาจากต่างเขตพื้นที่การศึกษาในการย้าย ประจำปีพ.ศ.2561 เพื่อชี้แจงนโยบายในด้านการจัดการศึกษา การเตรียมสอบ Onet และการบริหารราชการด้านต่างๆ ...
10/ม.ค./2019 - [52] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด
วันพุธที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ในการเตรียมรับประเมิน ณ...
10/ม.ค./2019 - [31] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า

วีดีโอ:::กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
28/ก.ย./18
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
24/มี.ค./16
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
19/ม.ค./16
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
12/ธ.ค./15
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
12/ธ.ค./15
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
35
10
9
5
3
4
7
1
3
1
2
3
3
2
23
1
4
15
4
24
2
1
22
4
1
46
3
2
64
32
7
2
1
7
2
7
2
32
25
2
26
11
3
6
1
2
4
5
1
1
3
7
2
8
3
6
1
2
54