กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

รูปภาพของ ssomsupang
ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ." ครั้งที่ 19/2563 และ ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) เกี่ยวกับ การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.27 พร้อมกับ นายปัญจพล แสงคำไพ รองผอ.สพม.27 นายธนา โด่งพิมาย รองผอ.สพม.27 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมรับชมรายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ." ครั้งที่ 19/2563 และ ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) เกี่ยวกับ...
22/พ.ค./2020 - [80] - ความเห็น - - : ssomsupang - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ ssomsupang
ผอ.สพม.27 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV)
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.27 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) , (DLIT) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ...
22/พ.ค./2020 - [73] - ความเห็น - - : ssomsupang - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ ssomsupang
ผอ.สพม.27 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV)
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.27 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) , (DLIT) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ...
22/พ.ค./2020 - [77] - ความเห็น - - : ssomsupang - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ ssomsupang
สพม.27 ประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พิเศษ/2563
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.27 เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พิเศษ/2563  โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอินทนิล...
01/พ.ค./2020 - [136] - ความเห็น - - : ssomsupang - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า

วีดีโอ:::กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
19/ก.ย./19
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
28/ก.ย./18
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
24/มี.ค./16
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
19/ม.ค./16
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
12/ธ.ค./15
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
12/ธ.ค./15
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
37
1
69
5
10
10
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
19
1
39
4
1
26
4
2
42
2
7
76
32
7
5
1
2
2
9
2
43
35
3
7
24
2
6
1
1
4
5
12
1
4
16
2
8
2
6
1