กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

รูปภาพของ boonyiem
ซักซ้อมมาตรการดูแลนักเรียนเกี่ยวกับสุขภาพ และโรคติดต่อในสถานศึกษา
ซักซ้อมมาตรการดูแลนักเรียนเกี่ยวกับสุขภาพ และโรคติดต่อในสถานศึกษา
10/ก.ย./2019 - [73] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒
10/ก.ย./2019 - [95] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563
ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563
06/ก.ย./2019 - [63] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ akkarawit
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนใช้สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School)
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนใช้สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School)  1. ผู้เข้ารับการแบรม คลิกที่นี่ 2. วิทยากร คลิกที่นี่
05/ก.ย./2019 - [174] - ความเห็น - - : akkarawit - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
เลขานุการรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
4 กันยายน 2562 นายไกรเสริม  โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะทำงาน ผู้บริหารเขตพื้นที่ กศน.จังหวัด ผู้บริหารโรงเรียน ร่วม ลงพื้นที่อำเภอโพนทองเพื่อรับทราบปัญหาและให้กำลังใจประชาชน โดยช่วงเช้าเดินทางไปที่วิทยาลัยการอาชีพโพนทองเพื่อมอบสิ่งของถุงยังชีพให้กับประชาชน...
04/ก.ย./2019 - [354] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ประชาสัมพันธ์เสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ
ประชาสัมพันธ์เสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ
04/ก.ย./2019 - [199] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ผลการคัดเลือกสำนักงานาเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562
ผลการคัดเลือกสำนักงานาเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562
04/ก.ย./2019 - [56] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
มาตรการการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
มาตรการการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
04/ก.ย./2019 - [56] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า

วีดีโอ:::กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
28/ก.ย./18
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
24/มี.ค./16
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
19/ม.ค./16
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
12/ธ.ค./15
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
12/ธ.ค./15
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
35
1
59
5
10
9
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
15
1
33
4
1
26
4
2
42
2
7
73
32
7
2
1
2
2
9
2
39
31
3
34
11
2
6
1
1
4
5
12
1
4
16
2
8
2
6
1