กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

รูปภาพของ tatsanee
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
22/พ.ค./2019 - [255] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) และวิธีเฉพาะเจาะจงในระบบ e-GP
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 เป็นปรธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) และวิธีเฉพาะเจาะจงในระบบ e-GP โดยมี...
21/พ.ค./2019 - [175] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่3 ประจำปี 2562
วันศุกร์ที่ 17 พ.ค. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สพม.27 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล สพม.27
17/พ.ค./2019 - [201] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
17/พ.ค./2019 - [258] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
16/พ.ค./2019 - [252] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค
14/พ.ค./2019 - [509] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า

วีดีโอ:::กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
28/ก.ย./18
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
24/มี.ค./16
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
19/ม.ค./16
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
12/ธ.ค./15
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
12/ธ.ค./15
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
35
1
57
5
10
9
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
15
1
33
4
1
23
4
2
42
2
7
73
32
7
2
1
2
2
8
2
39
31
3
33
11
2
6
1
1
4
5
12
1
4
16
2
8
2
6
1