กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

รูปภาพของ nattapong
โครงการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ก่อนเกษียณ
12 กันยายน 2562 สพม.27 จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ข้าราชการ ลูกจ้าง ก่อนเกษียณ โดยมี ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.27 บรรยายพิเศษพร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมประชุม และยังมีนายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรทรงเกียรติอีกหนึ่งท่าน ดาวน์โหลดภาพทั้งหมดที่นี่
12/ก.ย./2019 - [352] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562
11/ก.ย./2019 - [175] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ซักซ้อมมาตรการดูแลนักเรียนเกี่ยวกับสุขภาพ และโรคติดต่อในสถานศึกษา
ซักซ้อมมาตรการดูแลนักเรียนเกี่ยวกับสุขภาพ และโรคติดต่อในสถานศึกษา
10/ก.ย./2019 - [193] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒
10/ก.ย./2019 - [339] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563
ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563
06/ก.ย./2019 - [1,065] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ akkarawit
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนใช้สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School)
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนใช้สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School)  1. ผู้เข้ารับการแบรม คลิกที่นี่ 2. วิทยากร คลิกที่นี่
05/ก.ย./2019 - [487] - ความเห็น - - : akkarawit - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
เลขานุการรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
4 กันยายน 2562 นายไกรเสริม  โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะทำงาน ผู้บริหารเขตพื้นที่ กศน.จังหวัด ผู้บริหารโรงเรียน ร่วม ลงพื้นที่อำเภอโพนทองเพื่อรับทราบปัญหาและให้กำลังใจประชาชน โดยช่วงเช้าเดินทางไปที่วิทยาลัยการอาชีพโพนทองเพื่อมอบสิ่งของถุงยังชีพให้กับประชาชน...
04/ก.ย./2019 - [581] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า

วีดีโอ:::กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
19/ก.ย./19
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
28/ก.ย./18
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
24/มี.ค./16
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
19/ม.ค./16
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
12/ธ.ค./15
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
12/ธ.ค./15
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
35
1
9
5
10
4
7
3
1
1
1
3
2
2
23
1
2
15
4
4
4
1
35
4
1
26
2
2
42
32
7
74
1
7
2
9
2
2
31
2
40
12
3
6
1
2
4
5
1
1
4
12
2
8
16
6
1
2
62