กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

รูปภาพของ boonyiem
การบันทึกรายชื่อกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2559
การบันทึกรายชื่อกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2559
28/เม.ย./2016 - [878] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
คู่มือและวีดีทัศน์ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559
คู่มือและวีดีทัศน์ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559 https://drive.google.com/folderview?id=0B7E9q-kcwn6tbm01UzVwZHZ4aEk&usp=sharing
28/เม.ย./2016 - [2,181] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
26/เม.ย./2016 - [929] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
การประชุมผู้บริหารครั้งที่ 4/2559
วันที่ 26 เมษายน 2559 นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในการการประชุมรองผู้อำนวยการ ผอ.กลุ่ม หน่วย และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.27 ครั้งที่4/2559  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ภาพกิจกรรมดาวน์โหลดคลิก
26/เม.ย./2016 - [962] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
เปิดโครงการสร้างสำนึกพลเมือง
วันนี้ 25 เมษายน 2559 ( 9.00 น. )นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึดษา เขต 27 ประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างสำนึกพลเมือง ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น โดยการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจาก 12 โรง รวม 52 คน เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ระบบความคิดประชาธิปไตยผ่านเยาวชน...
25/เม.ย./2016 - [1,011] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
สพม.27 ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันยุทธหัตถี
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ (18 ม.ค.59) นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 นำบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยนายนายทรงพล ใจกริ่ม รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด...
25/เม.ย./2016 - [970] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดอบรมเข้ม สำหรับผู้อำนวยการ,รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้ที่รับผิดชอบงานด้านการเงิน
วันที่ 22 เมษายน 2559 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์จัดการอบรมตามโครงการหลักสูตรบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติเชิงนโยบายการเงิน การคลังและพัสดุ สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้างานการเงิน มีนายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27...
22/เม.ย./2016 - [1,242] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
การประชุมเชิงปฏิบัติการเขตสุจริต ณ เขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี
วันนี้ 18 เมษายน 2559 นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ ประชุมปฏิบัติการเขตสุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2559 ณ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี...
18/เม.ย./2016 - [1,175] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ผอ.สพม.27 รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
วันนี้ 12 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พร้อมนายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อำนวยการสำนัหงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 รดน้ำขอพร นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ณ...
12/เม.ย./2016 - [2,043] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
รดน้ำขอพรผู้อาวุโส บุคคลสำคัญ สพม.27
วันที่ 11 เมษายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จัดงานพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส บุคคลสำคัญ นำโดยนายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 นายบัณฑิต ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 นายถวาย เจริญกรศรี...
12/เม.ย./2016 - [1,182] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า

วีดีโอ:::กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
19/ก.ย./19
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
28/ก.ย./18
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
24/มี.ค./16
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
19/ม.ค./16
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
12/ธ.ค./15
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
12/ธ.ค./15
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
35
1
9
5
10
4
7
3
1
1
1
3
2
2
23
1
2
15
4
4
4
1
33
4
1
26
2
2
42
32
7
73
1
7
2
9
2
2
31
2
39
11
3
6
1
2
4
5
1
1
4
12
2
8
16
6
1
2
61