กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

รูปภาพของ nattapong
ผอ.สพม.27 รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
วันนี้ 12 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พร้อมนายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อำนวยการสำนัหงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 รดน้ำขอพร นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ณ...
12/เม.ย./2016 - [2,114] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
รดน้ำขอพรผู้อาวุโส บุคคลสำคัญ สพม.27
วันที่ 11 เมษายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จัดงานพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส บุคคลสำคัญ นำโดยนายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 นายบัณฑิต ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 นายถวาย เจริญกรศรี...
12/เม.ย./2016 - [1,218] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.27 ครั้งที่ 3/2559
รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.27 ครั้งที่ 3/2559
08/เม.ย./2016 - [1,311] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 6 ภาคเรียน
วันที่ 8 เมษายน 2559 นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธารในการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 โดยมีนายอวยชัย สุขณล้ำ ศึกษานิเทศก์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการอบรมในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27...
08/เม.ย./2016 - [962] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
สพม.27 ร่วมถวายราชสักการะวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
วันนี้ 6 เมษายน 2559 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต27 ได้ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีวงศ์ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325...
06/เม.ย./2016 - [1,042] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
05/เม.ย./2016 - [740] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ตลาดนัด "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
วันที่ 5 ตุลาคม 2559 นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีเปิดการประชุมและแสดงผลงาน การดำเนินงานตามนโยบาย "ลดเวลเรียน เพิ่มเวลารู้" นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กล่าวรายงานต่อท่านประธาน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบาย " ลดเวลาเรียน...
05/เม.ย./2016 - [1,461] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้โครงการคชอาณาจักร  จังหวัดสุรินทร์
05/เม.ย./2016 - [882] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
พิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำนึกพลเมือง
วันนี้ 31 มีนาคม 2559 เวลา 17.00 น. นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 บรรยายพิเศษในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างสำนึกพลเมือง โดยโครงการ สร้างสำนึกพลเมือง จัดโดย สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ณ ห้องประดับทอง โรมแรมเพชรรัชต์การ์เด้น...
31/มี.ค./2016 - [925] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า

วีดีโอ:::กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
19/ก.ย./19
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
28/ก.ย./18
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
24/มี.ค./16
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
19/ม.ค./16
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
12/ธ.ค./15
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
12/ธ.ค./15
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
35
1
9
5
10
4
7
3
1
1
1
3
2
2
23
1
2
15
4
4
4
1
35
4
1
26
2
2
42
32
7
74
1
7
2
9
2
2
31
2
40
12
3
6
1
2
4
5
1
1
4
12
2
8
16
6
1
2
62