กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

รูปภาพของ patcha
ประชุม ผอ.สพท. ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference
  วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.27 พร้อมด้วย นายถวาย เจริญกรศรี,นายปัญจพล แสงคำไพ, นายธนา โด่งพิมาย รอง ผอ.สพม.27,ผอ.กลุ่ม/หน่วย,ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference ณ...
30/เม.ย./2020 - [175] - ความเห็น - - : patcha - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ ssomsupang
ผอ.สพม.27 ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนเมษายน 2563 ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.27 ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนเมษายน 2563 ครั้งที่ 4/2563 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ...
29/เม.ย./2020 - [124] - ความเห็น - - : ssomsupang - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ ssomsupang
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17/2563
วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.27 พร้อมด้วย นายปัญจพล แสงคำไพ รองผอ.สพม.27 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 17/2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
29/เม.ย./2020 - [113] - ความเห็น - - : ssomsupang - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
15/เม.ย./2020 - [206] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ patcha
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.27 ครั้งที่ 2/2563
    วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานที่ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.27 ครั้งที่ 2/2563 โดยมีผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 , ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา...
16/มี.ค./2020 - [399] - ความเห็น - - : patcha - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
13/มี.ค./2020 - [359] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ยินดีต้อนรับ ศน.ใหม่ สพม.27
ชาว สพม.27 ร่วมต้อนรับ ดร.พรพรรณ สีละมนตรี นางสาวจุฬาลักษณ์ เฉลิมแสน ที่ได้มาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศ ทีี สพม.27 อย่างเป็นทางการ ขอบคุณคณะผู้บริหาร สพม.27 ผู้บริหารโรงเรียนพร้อมคณะที่ตามมาส่งในครั้งนี้ บรรยากาศทั้งหมดโหลดที่นี่
11/มี.ค./2020 - [613] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ ssomsupang
สพม.27 ร่วมประชุมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2563
               วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.27 พร้อมด้วย นายธนา โด่งพิมาย รองผอ.สพม.27 , นายอัมพร กุลาเพ็ญ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ , นางสาวธาริณี  มลารวม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางสาวศุภนัส เสาศิริ นักวิชาการศึกษา...
10/มี.ค./2020 - [290] - ความเห็น - - : ssomsupang - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า

วีดีโอ:::กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
19/ก.ย./19
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
28/ก.ย./18
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
24/มี.ค./16
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
19/ม.ค./16
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
12/ธ.ค./15
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
12/ธ.ค./15
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
37
1
69
5
10
10
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
19
1
39
4
1
26
4
2
42
2
7
76
32
7
5
1
2
2
9
2
43
35
3
7
24
2
6
1
1
4
5
12
1
4
16
2
8
2
6
1