กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

รูปภาพของ ssomsupang
รองเลขาธิการ กพฐ. ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ (O NET) ชั้น ม.6 สังกัด สพม.27 ประจำปี 2562 รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย และ รร.สตรีศึกษาร้อยเอ็ด
               วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ดร.สุวิทย์ บึงบัว ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย...
09/มี.ค./2020 - [292] - ความเห็น - - : ssomsupang - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ ssomsupang
สพม.27 ร่วมงาน "มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด" ร่วมแห่กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน
               วันที่ 8 มีนาคม 2563 นายถวาย เจริญกรศรี รองผอ.สพม.27 พร้อมกับ นายธนา โด่งพิมาย รองผอ.สพม.2 นำข้าราชการและลูกจ้างร่วมงาน "มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด" ประจำปี 2563 พร้อมร่วมแห่กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
09/มี.ค./2020 - [208] - ความเห็น - - : ssomsupang - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ ssomsupang
สพม.27 พิธี (MOU) เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ : สายสามัญ 50:50 ระหว่างอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด กับหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
                    วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.27 ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ : สายสามัญ 50:50 ระหว่างอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดกับหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยม ีนายวันชัย  คงเกษม ผวจ.ร้อยเอ็ด...
09/มี.ค./2020 - [237] - ความเห็น - - : ssomsupang - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ ssomsupang
สพม.27 ประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด
                       วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.27 เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและลูกจ้างใน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ซึ่งก่อนเข้าวาระการประชุมได้มีพิธีการ ดังนี้ 1.มอบของที่ระลึกให้แก่สำหรับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิด...
09/มี.ค./2020 - [277] - ความเห็น - - : ssomsupang - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ต้อนรับ นายธนา โด่งพิมาย รอง ผอ.สพม.27
วันนี้ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 นำโดย นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 พร้อมบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นายธนา โด่งพิมาย...
03/มี.ค./2020 - [468] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ ssomsupang
ผอ.สพม.27 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนธงธานี
                                       วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.27 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนธงธานี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนให้กำลังใจนักเรียน โดยมีผู้บริหาร พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมอาคารเรียน...
24/ก.พ./2020 - [293] - ความเห็น - - : ssomsupang - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ ssomsupang
ผอ.สพม.27 ออกนิเทศโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2562
                          วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.27 ออกนิเทศ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2562ณ โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนให้กำลังใจนักเรียน...
24/ก.พ./2020 - [231] - ความเห็น - - : ssomsupang - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓
24/ก.พ./2020 - [388] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า

วีดีโอ:::กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
19/ก.ย./19
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
28/ก.ย./18
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
24/มี.ค./16
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
19/ม.ค./16
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
12/ธ.ค./15
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
12/ธ.ค./15
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
37
1
69
5
10
10
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
19
1
39
4
1
26
4
2
42
2
7
76
32
7
5
1
2
2
9
2
43
35
3
7
24
2
6
1
1
4
5
12
1
4
16
2
8
2
6
1