กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

รูปภาพของ ssomsupang
พิธีเปิด เปิดบ้านวิชาการนิทรรศการแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย (NP OPEN HOUSE 2020)
                         วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.27 เป็นประธานพิธีเปิดเปิดบ้านวิชาการนิทรรศการแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย (NP OPEN HOUSE 2020) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำโรงเรียนให้กับผู้ปกครองรวมทั้งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่...
20/ก.พ./2020 - [246] - ความเห็น - - : ssomsupang - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ ssomsupang
สพม.27 ร่วมให้การต้อนรับคณะติดตามการดำเนินโครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
                         วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.27 พร้อมกับ นายปัญจพล  แสงคำไพ รองผอ.สพม.27 ศึกษานิเทศก์ และ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับคณะติดตามการดำเนินโครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (...
20/ก.พ./2020 - [206] - ความเห็น - - : ssomsupang - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ ssomsupang
ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.27 ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งก่อนเข้าวาระการประชุมได้มีพิธีการ ดังนี้ 1....
14/ก.พ./2020 - [304] - ความเห็น - - : ssomsupang - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
12/ก.พ./2020 - [414] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ณ 2201 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
12/ก.พ./2020 - [832] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การดูแลและติดตามสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
การดูแลและติดตามสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
04/ก.พ./2020 - [264] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
มาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับ ติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
มาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับ ติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
04/ก.พ./2020 - [275] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ปีการศึกษา 2563
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ปีการศึกษา 2563
04/ก.พ./2020 - [310] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า

วีดีโอ:::กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
19/ก.ย./19
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
28/ก.ย./18
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
24/มี.ค./16
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
19/ม.ค./16
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
12/ธ.ค./15
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
12/ธ.ค./15
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
37
1
69
5
10
10
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
19
1
39
4
1
26
4
2
42
2
7
76
32
7
5
1
2
2
9
2
43
35
3
7
24
2
6
1
1
4
5
12
1
4
16
2
8
2
6
1