กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

รูปภาพของ boonyiem
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพที่สามารถเรียนรู้ได้เข้ารับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพที่สามารถเรียนรู้ได้เข้ารับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
30/ม.ค./2020 - [242] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563
การร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563
29/ม.ค./2020 - [379] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sattiya
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจำปีภาษี 2562
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจำปีภาษี 2562 ให้โรงเรียนในสัง สพม.27 ดาวโหลด ที่นี่
28/ม.ค./2020 - [706] - ความเห็น - - : sattiya - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563
22/ม.ค./2020 - [253] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ patcha
ผอ.สพม.27 พบเพื่อนครู สหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานประชุม ผอ.สพม.27 พบเพื่อนครู สหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม จำนวน 8 โรงเรียน ดังนี้ 1....
17/ม.ค./2020 - [395] - ความเห็น - - : patcha - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ patcha
วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563
     วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.  นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรม  วันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563  "ครูไทย รักศิษย์...
16/ม.ค./2020 - [372] - ความเห็น - - : patcha - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ patcha
ผอ.สพม.27 พบเพื่อนครู” สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษาและสหวิทยาเขตสาเกตนคร
         วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นายอดุลย์ศักดิ์  บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานที่ประชุม  “ผอ.สพม.27 พบเพื่อนครู” สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษา และสหวิทยาเขตสาเกตนคร...
15/ม.ค./2020 - [397] - ความเห็น - - : patcha - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563
15/ม.ค./2020 - [286] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาบุกเบิก
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาบุกเบิก
14/ม.ค./2020 - [402] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ patcha
ผอ.สพม.27 พบเพื่อนครู สหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง
        วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานประชุม ผอ.สพม.27 พบเพื่อนครู สหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง ดังนี้ 1. โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 2....
13/ม.ค./2020 - [322] - ความเห็น - - : patcha - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า

วีดีโอ:::กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
19/ก.ย./19
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
28/ก.ย./18
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
24/มี.ค./16
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
19/ม.ค./16
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
12/ธ.ค./15
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
12/ธ.ค./15
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
37
1
69
5
10
10
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
19
1
39
4
1
26
4
2
42
2
7
76
32
7
5
1
2
2
9
2
43
35
3
7
24
2
6
1
1
4
5
12
1
4
16
2
8
2
6
1