กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

รูปภาพของ boonyiem
มาตรการการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
มาตรการการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
10/ม.ค./2020 - [258] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ขอความร่วมมือรณรงค์ งานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ในงานเลื้ยงวันครูของทุกปีการศึกษา
ขอความร่วมมือรณรงค์ งานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ในงานเลื้ยงวันครูของทุกปีการศึกษา
10/ม.ค./2020 - [242] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ขอความร่วมมือรณรงค์ งานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ในงานเลื้ยงวันครูของทุกปีการศึกษา
ขอความร่วมมือรณรงค์ งานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ในงานเลื้ยงวันครูของทุกปีการศึกษา
10/ม.ค./2020 - [268] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ patcha
ผอ.สพม.27 พบเพื่อนครู สหวิทยาเขตศิลาทอง
          วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานประชุม ผอ.สพม.27 พบเพื่อนครู สหวิทยาเขตศิลาทอง โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสหวิทยาเขตศิลาทอง ดังนี้ 1. โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 2....
09/ม.ค./2020 - [387] - ความเห็น - - : patcha - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ patcha
ผอ.สพม.27 พบเพื่อนครู สหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์
       วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานประชุม ผอ.สพม.27 พบเพื่อนครู สหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์ ดังนี้ 1....
08/ม.ค./2020 - [279] - ความเห็น - - : patcha - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
สพม.27 (ร้อยเอ็ด) พบเพื่อนครู สหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์
           วันที่ (6 มกราคม 2562) เวลา 09.00 น. สพม.27 จัดประชุมโครงการ ผอ.สพม.27 พบเพื่อนครู โดยมี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์เข้าร่วมประชุม การจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบาย แจ้งข้อราชการ...
06/ม.ค./2020 - [436] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า

วีดีโอ:::กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
19/ก.ย./19
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
28/ก.ย./18
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
24/มี.ค./16
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
19/ม.ค./16
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
12/ธ.ค./15
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
12/ธ.ค./15
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
37
1
69
5
10
10
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
19
1
39
4
1
26
4
2
42
2
7
76
32
7
5
1
2
2
9
2
43
35
3
7
24
2
6
1
1
4
5
12
1
4
16
2
8
2
6
1