กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

รูปภาพของ nattapong
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 นำโดยนายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 พร้อมด้วย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์...
28/ก.ค./2019 - [161] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจําปี พ.ศ.2562
26 กรกฎาคม 2562 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยกสรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ประธานในพิธีเปิดประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจําปี พ.ศ.2562 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 กําหนดให้ผู้เรียน มี “ความรู้คู่คุณธรรม”...
26/ก.ค./2019 - [498] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.27 ครั้งที่ 5/62
วันอังคารที่ ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐  น.  ณ   ห้องประชุมศิลานครโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ จัดการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๒ โดยมีดร.ปราโมทย์  ภูมิพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ เป็นประธาน...
26/ก.ค./2019 - [214] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
23/ก.ค./2019 - [92] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
ข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2562
ข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2562
22/ก.ค./2019 - [140] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ผลการประกวดตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2562
ผลการประกวดตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2562
22/ก.ค./2019 - [80] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่การรับสมัครเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่า) เข้าร่วมโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 6
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่การรับสมัครเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่า) เข้าร่วมโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 6
22/ก.ค./2019 - [67] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ patcha
การประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สพม.27 ครั้งที่ 6/2562
          วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. ดร.ปราโมทย์  ภูมิพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและ ลูกจ้าง สพม. 27  ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล สพม. 27 ได้ชี้แจงนโยบายในการปฏิบัติราชการ พร้อมแจ้งข้อราชการแต่ละกลุ่ม...
22/ก.ค./2019 - [159] - ความเห็น - - : patcha - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
22/ก.ค./2019 - [169] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า

วีดีโอ:::กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
28/ก.ย./18
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
24/มี.ค./16
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
19/ม.ค./16
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
12/ธ.ค./15
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
12/ธ.ค./15
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
35
1
59
5
10
9
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
15
1
33
4
1
26
4
2
42
2
7
73
32
7
2
1
2
2
9
2
39
31
3
34
11
2
6
1
1
4
5
12
1
4
16
2
8
2
6
1