กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

รูปภาพของ nattapong
การประชุมทางไกล "ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564
12 ธันวาคม 2562 สพม.27 นำโดยนายถวาย เจริญการศรี รอง ผอ.สพม.27 พร้อมด้วยกลุ่มศึกษานิเทศก์ อำนวยการ นโยบายและแผน บริหารการเงินและสินทรัพย์ และโรงเรียนในสังกัดทั้ง 21 โรงเรียน เข้ารับฟังการประชุมทางไกล "ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง...
12/ธ.ค./2019 - [453] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ผอ.สพม.27 เข้า คารวะ ผวจ. รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด
11 ธันวาคม 2562 เวลา 13.09 นาที นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ได้เข้าคารวะนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด นายดำรง สิริวิชัยยะ อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายทวี จงประเสริฐ...
11/ธ.ค./2019 - [448] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
เตรียมความพร้อมกีฬาประจำปีมัธยมศึกษาเกมส์
11 ธันวาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาประจำปี มัธยมศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุมอินทนิล ประธานในพิธีคือ นายอดุลศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27...
11/ธ.ค./2019 - [584] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ชาว สพม.27 ร่วมต้อนรับ ผอ.สพม.27 และรอง ผอ.สพม.27 คนใหม่
9 ธันวาคม 2562 นายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับนายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 คนใหม่ ย้ายมาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26...
09/ธ.ค./2019 - [978] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
สพม.27 ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
5 ธันวาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อ ชาติ ศานา พระมหากษัตริย์ ณ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย ดร.อัมพร กุลาเพ็ญ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และบุคลากรกลุ่มนิเทศก์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...
05/ธ.ค./2019 - [527] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ lek
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล คลิกที่นี่
05/ธ.ค./2019 - [3,203] - ความเห็น - - : lek - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
04/ธ.ค./2019 - [1,896] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ lek
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คลิกที่นี่
04/ธ.ค./2019 - [1,211] - ความเห็น - - : lek - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า

วีดีโอ:::กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
19/ก.ย./19
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
28/ก.ย./18
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
24/มี.ค./16
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
19/ม.ค./16
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
12/ธ.ค./15
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
12/ธ.ค./15
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
37
1
69
5
10
10
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
19
1
39
4
1
26
4
2
42
2
7
76
32
7
5
1
2
2
9
2
43
35
3
7
24
2
6
1
1
4
5
12
1
4
16
2
8
2
6
1