กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

รูปภาพของ nattapong
ร่วมพิธีมอบโล่รางวัล ยกย่อง เชิดชูเกียรติ บุคลากรผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ได้เป็นเกียรติเข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัล ยกย่อง เชิดชูเกียรติ บุคลากรผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ในโครงการ " ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศน์ และบุคลากรทางการศึกษา...
04/เม.ย./2019 - [309] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562
การประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562
29/มี.ค./2019 - [274] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการจัดการตั้งเครือข่าย พนักงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการจัดการตั้งเครือข่าย พนักงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
29/มี.ค./2019 - [172] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโรคซึมเศร้า
การเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโรคซึมเศร้า
28/มี.ค./2019 - [202] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
พิธีเปิดโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ในหัวข้อ สยามแผ่นดินแห่งบุญญาธิการพระราชประวัติ บุญญาธิการ พระอัจฉริยะภาพพระราชกรณียกิจ...
28/มี.ค./2019 - [260] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า

วีดีโอ:::กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
28/ก.ย./18
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
24/มี.ค./16
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
19/ม.ค./16
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
12/ธ.ค./15
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
12/ธ.ค./15
กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
35
1
54
5
10
9
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
15
1
30
4
1
23
4
2
42
2
7
68
32
7
2
1
2
2
7
2
39
31
3
33
11
2
6
1
1
4
5
10
1
4
16
2
8
2
6
1