กู่กาสิงห์ประชาสรรค์

งานนำเสนอครูเกษียณโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์
งานนำเสนอเกษียณอายุราชการคุณครูสุธินี และคุณครูยืนยง  วรรณคำ เนื่องในวันเกษียณอายุราชการครูโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 15 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ แทนคำขอบคุณจากทีมตัดต่อโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ ขอบคุณแนวความคิดดีๆจากโรงเรียนจ่านกร้อง บทกลอนเพราะๆ ขอบคุณท่านผู้อำนวยการ...
14/ก.ย./2017 - [371] - ความเห็น - - : cyberjohn - กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
ผญาอีสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ผญาอีสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน ผลงานโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม.27
16/มี.ค./2017 - [437] - ความเห็น - - : cyberjohn - กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
การบริหารวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
กิจกรรมที่ทางโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบาย และพัฒนาการเรียนการสอนของทางโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
16/มี.ค./2017 - [423] - ความเห็น - - : cyberjohn - กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
อบรม STEM แนว 4 มิติ
บรรยากาศการเรียนรู้เทคโนโลยี STEM เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ ทั้งรอยยิ้ม สนุกสนาน เสียงหัวเราะ และความตื่นเต้น 
14/มี.ค./2017 - [346] - ความเห็น - - : cyberjohn - กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
ทัศนศึกษา
กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน จากสถานที่จริง ได้รับประสบการณ์ตรง ที่หลากหลาย ชมบรรยากาศกันเลยครับ
14/มี.ค./2017 - [307] - ความเห็น - - : cyberjohn - กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีผู้บำเพ็ญประโยชน์
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีผู้บำเพ็ญประโยชน์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มิตรภาพ รอยยิ้ม ความรู้ ความสามัคคี และการมีส่วนร่วมจากหลายๆภาคส่วน
14/มี.ค./2017 - [320] - ความเห็น - - : cyberjohn - กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
กิจกรรมตลาดนัดความรู้คู่ทักษะเพิ่มสมรรถนะวิชาชีพในศตวรรษที่ ๒๑
กิจกรรมตลาดนัดความรู้คู่ทักษะเพิ่มสมรรถนะวิชาชีพในศตวรรษที่ ๒๑ ในงานมีกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ มากมายและหลากหลายไปด้วย รอยยิ้ม ความรู้ และเสียงหัวเราะ ไปชมภาพกันเลย
14/มี.ค./2017 - [310] - ความเห็น - - : cyberjohn - กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
ภาพงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาเป็นไปด้วยร้อยยิ้ม และความปลาบปลื้มยินดี
14/มี.ค./2017 - [299] - ความเห็น - - : cyberjohn - กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา
การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสดชื่นและเป็นกัลยาณมิตร
14/มี.ค./2017 - [315] - ความเห็น - - : cyberjohn - กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
กิจกรรมวันมาฆบูชา
กิจกรรมทำบุญ สวดมนต์ในวันมาฆบูชา
14/มี.ค./2017 - [253] - ความเห็น - - : cyberjohn - กู่กาสิงห์ประชาสรรค์

หน้า

วีดีโอ:::กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
14/ก.ย./17
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
16/มี.ค./17
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
16/มี.ค./17
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
09/ธ.ค./16
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
23/พ.ย./16
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
21/พ.ย./16
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
16/พ.ย./16
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
14/พ.ย./16
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
02/พ.ย./16
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
06/ก.ย./16
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
30/ส.ค./16
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
04/ส.ค./16
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
34
9
2
3
3
4
5
1
3
1
1
1
1
2
21
1
3
15
4
11
1
1
16
3
1
45
3
1
49
31
1
2
1
7
2
1
2
11
6
2
17
3
3
1
1
1
4
3
1
1
4
4
2
8
3
5
1
1
41