กู่กาสิงห์ประชาสรรค์

รูปภาพของ cyberjohn
กิจกรรมวันมาฆบูชา
กิจกรรมทำบุญ สวดมนต์ในวันมาฆบูชา
14/มี.ค./2017 - [742] - ความเห็น - - : cyberjohn - กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
รูปภาพของ cyberjohn
ค่ายยกผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนสอบ Onet 
14/มี.ค./2017 - [703] - ความเห็น - - : cyberjohn - กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
รูปภาพของ cyberjohn
กิจกรรมส่งมอบความสุขให้กันในวันปีใหม่
กิจกรรมส่งมอบความสุขให้กันในวันปีใหม่ โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ ในวันที่ 4 มกราคม 2560 
05/ม.ค./2017 - [861] - ความเห็น - - : cyberjohn - กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
รูปภาพของ cyberjohn
ขอขอบคุณ การระดมทุนเพื่อการศึกษา
ขอขอบคุณ ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน โรงเรียนในเครือข่าย และผู้มีน่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่สนับสนุนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  ธารน้ำใจเพื่อเด็กไทยยังไหลมาอย่างต่อเนื่อง
05/ม.ค./2017 - [866] - ความเห็น - - : cyberjohn - กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
รูปภาพของ cyberjohn
ออกกำลังกายทุกวันพุธเริ่ม 21ธ.ค.59
กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพ ทุกๆวันพุธ เริ่ม 21 ธันวาคม 2559 นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุนิษา บัวดง คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน
05/ม.ค./2017 - [838] - ความเห็น - - : cyberjohn - กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
รูปภาพของ cyberjohn
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ทั้ง 3 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา2559
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ทั้ง 3 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา2559 คือ การศึกษาภาคบังคับ  การศึกษาขั้นพื้นฐาน และทวิศึกษา โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559  บรรยากาศเป็นไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความชื่นชมยินดี นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุนิษา  บัวดง พร้อมคณะครูทุกท่าน
23/ธ.ค./2016 - [880] - ความเห็น - - : cyberjohn - กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
รูปภาพของ cyberjohn
ระดมทุนเพื่อการศึกษา
โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ เรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์ ๑. ปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียน ๒.ปรับปรุงห้องสมุด ๓.ปรับปรุงระบบไอซีที กำหนดการ เวลา ๐๙.๐๐ น....
19/ธ.ค./2016 - [784] - ความเห็น - - : cyberjohn - กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
รูปภาพของ cyberjohn
รำตังหวาย ผลงานนักเรียนโรงเรียกกู่กาสิงห์ประชาสรรค์
รำตังหวาย ผลงานนักเรียนโรงเรียกกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสุนิษา  บัวดง ครู และนักเรียนที่ทำให้เกิดผลงานดีๆเกิดขึ้น
09/ธ.ค./2016 - [1,165] - ความเห็น - - : cyberjohn - กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
รูปภาพของ cyberjohn
ต้นแบบทวิศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ อุดม  ประชานันท์ และท่านรอง สมพร  หมานมา วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย ต้นแบบทวิศึกษาอาชีวศึกษา เยี่ยมชมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโครงการทวิศึกษาโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 สถานศึกษา...
01/ธ.ค./2016 - [1,044] - ความเห็น - - : cyberjohn - กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
รูปภาพของ cyberjohn
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2559  เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคต ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือไทย มีกิจกรรมต่างๆ คือ ถวายราชสดุดี และบำเพ็ญประโยชน์ ขอขอบคุณท่าน ผู้อำนวยการสุนิษา  บัวดง...
01/ธ.ค./2016 - [768] - ความเห็น - - : cyberjohn - กู่กาสิงห์ประชาสรรค์

หน้า

วีดีโอ:::กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
06/มี.ค./18
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
14/ก.ย./17
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
16/มี.ค./17
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
16/มี.ค./17
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
09/ธ.ค./16
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
23/พ.ย./16
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
21/พ.ย./16
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
16/พ.ย./16
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
14/พ.ย./16
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
02/พ.ย./16
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
06/ก.ย./16
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
30/ส.ค./16
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
04/ส.ค./16
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
35
1
54
5
10
9
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
15
1
30
4
1
23
4
2
42
2
7
68
32
7
2
1
2
2
7
2
39
31
3
33
11
2
6
1
1
4
5
10
1
4
16
2
8
2
6
1