กู่กาสิงห์ประชาสรรค์

รูปภาพของ cyberjohn
สมุนไพรในสถานศึกษากับการสร้างมูลค่าเพิ่ม
สมุนไพรในสถานศึกษากับการสร้างมูลค่าเพิ่ม ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์
01/ธ.ค./2016 - [912] - ความเห็น - - : cyberjohn - กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
รูปภาพของ cyberjohn
เก็บข้าวไว้แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์เก็บข้าวไว้แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
01/ธ.ค./2016 - [1,080] - ความเห็น - - : cyberjohn - กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
รูปภาพของ cyberjohn
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์
23/พ.ย./2016 - [1,495] - ความเห็น - - : cyberjohn - กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
รูปภาพของ cyberjohn
โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์แจกชุดทวิศึกษาฟรี
ขอขอบคุณ นางสาวสุนิษา บัวดง ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ คณะครู และเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ที่สนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้ ให้กับนักเรียนในโครงการทวิศึกษาโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ ระดับชั้นปีที่ 1
23/พ.ย./2016 - [873] - ความเห็น - - : cyberjohn - กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
รูปภาพของ cyberjohn
งานแถลงข่าวข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ ๑๗ นร.ร่วมแสดง
งานแถลงข่าวข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ ๑๗ นร.ร่วมแสดง   ขอขอบคุณ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด) นายณรงค์ศักดิ์  สบาย (นายอำเภอเกษตรวิสัย) นายดุสิต  นาสุข (นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี (กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)) นายสุหฤทธิ์...
21/พ.ย./2016 - [1,465] - ความเห็น - - : cyberjohn - กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
รูปภาพของ cyberjohn
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนำปั่นจักรยานงานข้าวหอมมะลิโลก สถานที่จริง
ขอขอบคุณ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด) นายณรงคศักดิ์  สบาย (นายอำเภอเกษตรวิสัย) นายดุสิต นาสุข (นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์) เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเกษตรวิสัย สถานีตำรวจตำบลดงครั่งใหญ่ ชมรมจักรยานร้อยเอ็ด ที่ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อำนวยการผลิต โดย...
16/พ.ย./2016 - [1,412] - ความเห็น - - : cyberjohn - กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
รูปภาพของ cyberjohn
ถวายความอาลัยและประชุมผู้ปกครอง2/2559
ก.ส.ป.ถวายความอาลัยและประชุมผู้ปกครอง2-59  โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ สุนิษา บัวดง ผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน ร่วมกันแสดงความอาลัย และแปรอักษร ๙ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพพุทธเจ้า ผู้บริหาร ผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน...
14/พ.ย./2016 - [1,431] - ความเห็น - - : cyberjohn - กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
รูปภาพของ cyberjohn
สำรวจเส้นทางการปั่นจักรยาน งานข้าวหอมมะลิโลก
 สำรวจเส้นทางปั่นจักรยาน ข้าวหอมมะลิโลก ณ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สำรวจ 28 ตุลาคม 2559 ขอขอบคุณ นายดุสิต  นาสุข นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ นางสาวสุนิษา  บัวดง  ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ นายกฤษ สนิทพจน์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ คุณพ่อแสวง มะโนลัย...
02/พ.ย./2016 - [1,504] - ความเห็น - - : cyberjohn - กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
รูปภาพของ cyberjohn
นิเทศ กำกับติดตาม โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
การนิเทศ กำกับติดตาม โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ ขอขอบคุณทีมศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ที่ทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี
06/ก.ย./2016 - [1,409] - ความเห็น - - : cyberjohn - กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
รูปภาพของ cyberjohn
งานนำเสนอโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์(ประเมินโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้)
งานนำเสนอโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์(ประเมินโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้) ขอขอบคุณ นางสาวสุนิษา  บัวดง ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ คณะครูนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย สพม.27 เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ ที่ทำให้งานสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
30/ส.ค./2016 - [1,940] - ความเห็น - - : cyberjohn - กู่กาสิงห์ประชาสรรค์

หน้า

วีดีโอ:::กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
06/มี.ค./18
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
14/ก.ย./17
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
16/มี.ค./17
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
16/มี.ค./17
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
09/ธ.ค./16
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
23/พ.ย./16
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
21/พ.ย./16
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
16/พ.ย./16
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
14/พ.ย./16
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
02/พ.ย./16
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
06/ก.ย./16
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
30/ส.ค./16
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
04/ส.ค./16
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
35
1
9
5
10
4
7
3
1
1
1
3
2
2
23
1
2
15
4
4
4
1
33
4
1
26
2
2
42
32
7
73
1
7
2
9
2
2
31
2
39
11
3
6
1
2
4
5
1
1
4
12
2
8
16
6
1
2
61