กู่กาสิงห์ประชาสรรค์

รูปภาพของ cyberjohn
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์
โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 มีกิจกรรม ต่างๆดังนี้ ขอขอบคุณ นางสาวสุนิษา บัวดง ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ นายดุสิต นาสุข นายกเทศมนตรีตำบลกู่กาสิงห์ และคณะ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน...
11/ส.ค./2016 - [706] - ความเห็น - - : cyberjohn - กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
รูปภาพของ cyberjohn
นำเสนอประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์
นำเสนอประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ ขอขอบคุณทีมงานที่เข้มแข็งที่ทำให้งานสำเร็จได้ด้วยดี ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ศิษย์เก่า คณะกรรมการผู้มีกัลยาณมิตร
04/ส.ค./2016 - [1,254] - ความเห็น - - : cyberjohn - กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
รูปภาพของ cyberjohn
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
       จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม ณ โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ สุนิษา  บัวดง  คณะครู นักเรียน ที่ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
01/ก.ค./2016 - [826] - ความเห็น - - : cyberjohn - กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
รูปภาพของ cyberjohn
เอกสาร ชมรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพม.27
เอกสารชมรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพม.27 1.ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ 2.คณะกรรมการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพม.27 3.ระเบียบวาระการประชุม 4.เชิญประชุมก่อนทบทวน 5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6.  คำสั่งให้คณะกรรมการปฏิบัติการอบรม  
13/มิ.ย./2016 - [802] - ความเห็น - - : cyberjohn - กู่กาสิงห์ประชาสรรค์

หน้า

วีดีโอ:::กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
06/มี.ค./18
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
14/ก.ย./17
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
16/มี.ค./17
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
16/มี.ค./17
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
09/ธ.ค./16
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
23/พ.ย./16
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
21/พ.ย./16
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
16/พ.ย./16
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
14/พ.ย./16
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
02/พ.ย./16
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
06/ก.ย./16
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
30/ส.ค./16
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
04/ส.ค./16
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
35
1
54
5
10
9
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
15
1
30
4
1
23
4
2
42
2
7
68
32
7
2
1
2
2
7
2
39
31
3
33
11
2
6
1
1
4
5
10
1
4
16
2
8
2
6
1