ขัติยะวงษา

รูปภาพของ sompong65
วันแม่แห่งชาติโรงเรียนขัติยะวงษา
คณะครูบุคลากร นักเรียน โรงเรียนขัติยะวงษาร่วมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนขัติยะวงษา
14/ส.ค./2018 - [204] - ความเห็น - - : sompong65 - ขัติยะวงษา
รูปภาพของ sompong65
วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี๒๕๖๑
โรงเรียนขัติยะวงษาได้จัดกิจกรรม รักษ์ภาษา สืบเจตนาครูกวี เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนขัติยะวงษา
14/ส.ค./2018 - [212] - ความเห็น - - : sompong65 - ขัติยะวงษา
รูปภาพของ sandy
งานใหญ่บุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด กัณฑ์ที่ 3 ทานกัณฑ์
12 มีนาคม 2559 งานใหญ่บุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนขัติยะวงษากับโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองได้เข้าร่วมกิจกรรม ทานกัณฑ์ ณ บริเวณหน้าบึงพลาญชัย
13/มี.ค./2016 - [1,273] - ความเห็น - - : sandy - ขัติยะวงษา
รูปภาพของ sandy
ขบวนกัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน โรงเรียนขัติยะวงษา.."บุญกะได่..ม่วนกะม่วน"
13 มีนาคม 2559 ขัติยะวงษาแห่กัณฑ์หลอน ณ บริเวณหน้าบึงพลาญชัย
13/มี.ค./2016 - [1,006] - ความเห็น - - : sandy - ขัติยะวงษา
รูปภาพของ sandy
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนขัติยะวงษา ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมจากสภานักเรียนโรงเรียนขัติยะวงษา เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
16/ก.พ./2016 - [1,084] - ความเห็น - - : sandy - ขัติยะวงษา
รูปภาพของ admin
การแข่งขันกีฬา-กรีฑาคณะสีของโรงเรียนขัติยะวงษา
23-24 พฤศจิกายน 2558 การแข่งขันกีฬา-กรีฑาคณะสีของโรงเรียนขัติยะวงษา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด บรรยากาศดีครับ..
15/ธ.ค./2015 - [3,353] - ความเห็น - - : admin - ขัติยะวงษา
วีดีโอ:::ขัติยะวงษา
13/มี.ค./16
ขัติยะวงษา
15/ธ.ค./15
ขัติยะวงษา
35
10
9
5
3
4
7
1
3
1
2
3
3
2
23
1
4
15
4
25
2
1
22
4
1
46
3
2
65
32
7
2
1
7
2
7
2
35
25
2
27
11
3
6
1
2
4
5
1
1
3
7
2
8
9
6
1
2
54