ขัติยะวงษา

รูปภาพของ sompong65
วันแม่แห่งชาติโรงเรียนขัติยะวงษา
คณะครูบุคลากร นักเรียน โรงเรียนขัติยะวงษาร่วมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนขัติยะวงษา
14/ส.ค./2018 - [676] - ความเห็น - - : sompong65 - ขัติยะวงษา
รูปภาพของ sompong65
วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี๒๕๖๑
โรงเรียนขัติยะวงษาได้จัดกิจกรรม รักษ์ภาษา สืบเจตนาครูกวี เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนขัติยะวงษา
14/ส.ค./2018 - [718] - ความเห็น - - : sompong65 - ขัติยะวงษา
รูปภาพของ sandy
งานใหญ่บุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด กัณฑ์ที่ 3 ทานกัณฑ์
12 มีนาคม 2559 งานใหญ่บุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนขัติยะวงษากับโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองได้เข้าร่วมกิจกรรม ทานกัณฑ์ ณ บริเวณหน้าบึงพลาญชัย
13/มี.ค./2016 - [2,084] - ความเห็น - - : sandy - ขัติยะวงษา
รูปภาพของ sandy
ขบวนกัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน โรงเรียนขัติยะวงษา.."บุญกะได่..ม่วนกะม่วน"
13 มีนาคม 2559 ขัติยะวงษาแห่กัณฑ์หลอน ณ บริเวณหน้าบึงพลาญชัย
13/มี.ค./2016 - [1,607] - ความเห็น - - : sandy - ขัติยะวงษา
รูปภาพของ sandy
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนขัติยะวงษา ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมจากสภานักเรียนโรงเรียนขัติยะวงษา เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
16/ก.พ./2016 - [1,681] - ความเห็น - - : sandy - ขัติยะวงษา
รูปภาพของ admin
การแข่งขันกีฬา-กรีฑาคณะสีของโรงเรียนขัติยะวงษา
23-24 พฤศจิกายน 2558 การแข่งขันกีฬา-กรีฑาคณะสีของโรงเรียนขัติยะวงษา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด บรรยากาศดีครับ..
15/ธ.ค./2015 - [5,974] - ความเห็น - - : admin - ขัติยะวงษา
วีดีโอ:::ขัติยะวงษา
13/มี.ค./16
ขัติยะวงษา
15/ธ.ค./15
ขัติยะวงษา
35
1
66
5
10
9
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
15
1
35
4
1
26
4
2
42
2
7
76
32
7
2
1
2
2
9
2
41
33
3
1
12
2
6
1
1
4
5
12
1
4
16
2
8
2
6
1