จันทรุเบกษาอนุสรณ์

รูปภาพของ sattawat
ชมรมนาฏศิลป์ ร.ร.จันทรุเบกษาอนุสรณ์
เป็นเวลากว่า ๑๘ ปี ที่คุณครูคนหนึ่ง อาศัยความพากเพียรพยายามในการสร้างชมรมนาฏศิลป์ ด้วยใจรัก ขอเชิญทุกท่านได้มาศึกษาเรียนรู้ แลกเปลี่ยน กับชมรมนาฏศิลป์ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
16/ม.ค./2016 - [2,237] - ความเห็น - - : sattawat - จันทรุเบกษาอนุสรณ์
รูปภาพของ sattawat
วันครู อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด จัดงานวันครู ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย เพื่อระลึกถึงพระคุณของครู ครูนับเป็นปูชนียบุคคลที่ มีความสำคัญอย่างมาก ในการให้การศึกษาเรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ ตลอดเป็นผู้มีความเสียสละ ดูแลเอาใจใส่...
16/ม.ค./2016 - [3,599] - ความเห็น - - : sattawat - จันทรุเบกษาอนุสรณ์
รูปภาพของ admin
กิจกรรมในวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมในวันพ่อแห่งชาติ
14/ธ.ค./2015 - [2,380] - ความเห็น - - : admin - จันทรุเบกษาอนุสรณ์
วีดีโอ:::จันทรุเบกษาอนุสรณ์
16/ม.ค./16
จันทรุเบกษาอนุสรณ์
16/ม.ค./16
จันทรุเบกษาอนุสรณ์
16/ม.ค./16
จันทรุเบกษาอนุสรณ์
14/ธ.ค./15
จันทรุเบกษาอนุสรณ์
14/ธ.ค./15
จันทรุเบกษาอนุสรณ์
35
1
9
5
10
4
7
3
1
1
1
3
2
2
23
1
2
15
4
4
4
1
35
4
1
26
2
2
42
32
7
74
1
7
2
9
2
2
31
2
40
12
3
6
1
2
4
5
1
1
4
12
2
8
16
6
1
2
62