ทรายทองวิทยา

รูปภาพของ titaya
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ทรายทองวิทยา
โรงเรียนทรายทองวิทยาจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ภายในงานมีกิจกรรมที่ส่งเสริม พัฒนา การเรียนรู้ของนักเรียนมากมาย เช่น ไซน์โชว์ ประกวดวาดภาพ ตอบปัญหา จรวดขวดน้ำ จัดแสดงนิทรรศการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561
20/ส.ค./2018 - [798] - ความเห็น - - : titaya - ทรายทองวิทยา
รูปภาพของ titaya
เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์
ผู้อำนวยการอนุสรณ์ ทาสระคู รองผู้อำนวยการพิสดา รัตนโกสุมภ์ รองผู้อำนวยการพูลสิทธิ์  สิงห์พันธ์ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนทรายทองวิทยา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอโพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
14/ส.ค./2018 - [609] - ความเห็น - - : titaya - ทรายทองวิทยา
รูปภาพของ titaya
วันแม่แห่งชาติ
นายอุดม วงศ์บุดดา นายกเทศมนตรีตำบลโพทราย เป็นประธานเปิดงานวันแม่แห่งขาติ โรงเรียนทรายทองวิทยา ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ในงานมีกิจกรรมลงนามถวายพระพร รำถวายพระพร,ร้องพลงประสานเสียง,ประกวดร้องเพลง,เต้น Cover Dance ,มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ,มอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี พฤติกรรมดี ,ประกวดวาดภาพ ,...
10/ส.ค./2018 - [621] - ความเห็น - - : titaya - ทรายทองวิทยา
รูปภาพของ titaya
ครูตำรวจ 5 นาที
ตำรวจจราจร จาก สภอ.โพนทราย ให้ความรู้เรื่องจราจรปลอดภัย ในกิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 1 สิงหาคม 2561
01/ส.ค./2018 - [660] - ความเห็น - - : titaya - ทรายทองวิทยา
รูปภาพของ titaya
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนทรายทองวิทยาร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอโพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด  อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/saitongwit/photos/?tab=album&album_id=179512...
01/ส.ค./2018 - [589] - ความเห็น - - : titaya - ทรายทองวิทยา
รูปภาพของ titaya
โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนทรายทองวิทยา ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สานฝันสู่ครอบครัวอบอุ่น นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ วัดธาตุสุนทร ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย...
02/ก.ค./2018 - [703] - ความเห็น - - : titaya - ทรายทองวิทยา
35
1
9
5
10
4
7
3
1
1
1
3
2
2
23
1
2
15
4
4
4
1
35
4
1
26
2
2
42
32
7
74
1
7
2
9
2
2
31
2
40
12
3
6
1
2
4
5
1
1
4
12
2
8
16
6
1
2
62