ท่าม่วงวิทยาคม

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House T.M.K. 59 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม
กิจกรรมเปิดบ้านทางวิชาการโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.27 มาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ผลการดำเนินงานของโรงเรียนในการทำกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ด้วยดี 
24/ก.พ./2016 - [1,718] - ความเห็น - - : linkin_22p - ท่าม่วงวิทยาคม
35
1
54
5
10
9
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
15
1
27
2
1
22
4
2
42
2
7
65
32
7
2
1
2
2
7
2
36
28
3
28
11
2
6
1
1
4
5
10
1
4
16
2
8
2
6
1