บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ-สพม-27

รูปภาพของ akkarawit
ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และเพลง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗๐
ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และเพลง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗๐  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  จังหวัดร้อยเอ็ด  ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 - 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27...
22/มี.ค./2020 - [410] - ความเห็น - - : akkarawit - บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ-สพม-27
รูปภาพของ akkarawit
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตรั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2563 ตามมติ กศจ.ร้อยเอ็ด ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตรั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2563 ตามมติ กศจ.ร้อยเอ็ด ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
13/มี.ค./2020 - [4,471] - ความเห็น - - : akkarawit - บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 10 พฤศจิกายน 2561
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 10 พฤศจิกายน 2561
21/ม.ค./2019 - [1,343] - ความเห็น - - : sasiwimol - บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ-สพม-27
รูปภาพของ akkarawit
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์
วันที่ 6 ตุลาคม 2561 นายภิญโญ  ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยหรือเขียนตอบ...
06/ต.ค./2018 - [849] - ความเห็น - - : akkarawit - บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
วางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช
23 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 น. นายบัณฑิต ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พร้อมคณะศึกษานิเทศ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
23/ต.ค./2017 - [1,025] - ความเห็น - - : nattapong - บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ-สพม-27
รูปภาพของ akkarawit
อบรมพัฒนาบุคลากรการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและการจัดทำคลังข้อสอบ
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นายภิญโญ  ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานเปิดงานอบรมพัฒนาบุคลากรการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและการจัดทำคลังข้อสอบ ของชมรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สพม.27 โดยมี ดร.อัมพร  เพ็ญกุลา...
15/ก.ค./2016 - [1,483] - ความเห็น - - : akkarawit - บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ประกวดโครงงานนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 นายถวาย เจริญกรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ประธานในพิธีเปิดการประกวดโครงงานนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนขัติยะวงษา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา...
11/ก.ค./2016 - [1,668] - ความเห็น - - : nattapong - บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
นายกรัฐมนตรีพบเพื่อน " คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน"
วันนี้ (13 พฤษภาคม 2559) นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ร่วมกับ รอง ผอ.สพม.๒๗ , ผอ.กลุ่มงาน ,ผู้บริหารโรงเรียนและครูในสังกัด เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู "คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน" ณ หอประชุม 60 พรรษามหาวิชราลงกรณ์...
13/พ.ค./2016 - [1,323] - ความเห็น - - : sasiwimol - บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ระเบียบวาระการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๗ ครั้งที่  ๔/๒๕๕๙  วันอังคารที่ ๒๖  เดือนเมษายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐  น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต...
25/เม.ย./2016 - [2,077] - ความเห็น - - : sasiwimol - บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ-สพม-27
37
1
69
5
10
9
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
19
1
39
4
1
26
4
2
42
2
7
76
32
7
5
1
2
2
9
2
43
35
3
7
24
2
6
1
1
4
5
12
1
4
16
2
8
2
6
1