พนมไพรวิทยาคาร

รูปภาพของ maxnum
บวงสรวงอนุสาวรีย์พระสุนทรโวหาร (ภู่)
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารนำโดยผู้อำนวยการนายสุดสาคร สิริวารินทร์ นำคณะครูกลุ่มสาระภาษาไทย บวงสรวงอนุสาวรีย์พระสุนทรโวหาร (ภู่) ที่มาปดิษฐาน ณอาคาร 3 อาคารภาษาไทย
14/มิ.ย./2019 - [311] - ความเห็น - - : maxnum - พนมไพรวิทยาคาร
รูปภาพของ maxnum
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารโดยตัวแทนบุคลากรเข้าร่วม โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กับตัวแทนหน่วยงานต่างๆให้อำเภอพนมไพร ณ สำนักปฎิบัติธรรมพระธาตุกูอุบมุ่ง บ้านคูฟ้า ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด https://www.facebook.com/ppw101
14/มิ.ย./2019 - [264] - ความเห็น - - : maxnum - พนมไพรวิทยาคาร
รูปภาพของ maxnum
น.ส.ศุภนาภ ศรีนวล ม.5/3 พนมไพรวิทยาคาร เหรียญเงิน มวยไทยสมัครเล่น
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ศุภนาภ ศรีนวล ม.5/3 พนมไพรวิทยาคาร เหรียญเงิน มวยไทยสมัครเล่น รุ่นแบนตั้มเวท(ไม่เกิน 54 กก.) กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์" เพิ่มเติม
22/พ.ค./2019 - [361] - ความเห็น - - : maxnum - พนมไพรวิทยาคาร
รูปภาพของ maxnum
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารจัดงานบวงสรวงเจ้าพ่อชัยมงคล
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารงานบวงสรวงเจ้าพ่อชัยมงคล สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ประจำปี 2562 เพิ่มเติม
22/พ.ค./2019 - [328] - ความเห็น - - : maxnum - พนมไพรวิทยาคาร
รูปภาพของ maxnum
กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร นำโดยท่านผู้อำนวยการ ท่านรอง คณะครู ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ. ณ อาคารโดม ร.ร.พนมไพรวิทยาคาร  เพิ่มเติม
22/พ.ค./2019 - [316] - ความเห็น - - : maxnum - พนมไพรวิทยาคาร
รูปภาพของ maxnum
Welcome To school โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
กิจกรรม Welcome To school โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารนำโดย ท่านผู้อำนวยการ สุดสาคร ศิริวารินทร์ และคณะครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ยืนเข้าแถวต้อนรับนักเรียน ในวันเปิดเทอมใหม่ เพิ่มเติม
22/พ.ค./2019 - [471] - ความเห็น - - : maxnum - พนมไพรวิทยาคาร
รูปภาพของ maxnum
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โรงเรัยนพนมไพรวิทยาคาร
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกัน ของผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร และข้าราชการครูสายงานสอน ในการประเมินการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2562) 25 มีนาคม 2562 เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1...
25/มี.ค./2019 - [604] - ความเห็น - - : maxnum - พนมไพรวิทยาคาร
รูปภาพของ maxnum
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ร่วมจิตอาสา
ตัวแทนบุคลากรโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ บ้านคำแดง ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 6 มีนาคม 2562
06/มี.ค./2019 - [621] - ความเห็น - - : maxnum - พนมไพรวิทยาคาร
รูปภาพของ maxnum
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ร่วมจัดนิทรรศการ สพม.27
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ได้มาร่วมจัดนิทรรศการ เย็บร้อยค่อยจีบประดิษฐ์ใบตอง และการแกะสลักผักและผลไม้ และการแสดงวงโปงลาง โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารเข้าร่วม ในการประเมินผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 วันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานเขตมัธยมพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27
05/มี.ค./2019 - [592] - ความเห็น - - : maxnum - พนมไพรวิทยาคาร
รูปภาพของ maxnum
ร่วมโหวตส่งแรงใจเชียร์ TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9
ร่วมโหวตส่งแรงใจเชียร์ นักเรียนโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ลูกเขียวขาว ด้วยกัน กับโครงการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา  -------------------- วิธีโหวต : พิม 1900-1900-94 แล้วกดโทรออก  กด 4...
05/มี.ค./2019 - [520] - ความเห็น - - : maxnum - พนมไพรวิทยาคาร

หน้า

วีดีโอ:::พนมไพรวิทยาคาร
17/มิ.ย./16
พนมไพรวิทยาคาร
35
1
66
5
10
9
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
15
1
35
4
1
26
4
2
42
2
7
76
32
7
2
1
2
2
9
2
41
33
3
1
12
2
6
1
1
4
5
12
1
4
16
2
8
2
6
1