ม่วงลาดวิทยาคาร

รูปภาพของ sawittri
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม พร้อมเยี่ยมชมโครงการเศรษบกิจพอเพียงของโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร
30/ส.ค./2018 - [828] - ความเห็น - - : sawittri - ม่วงลาดวิทยาคาร
รูปภาพของ sawittri
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร จัดทำผ้าป่า ศิษย์เก่าสามัคคี 40 ปีม่วงลาดวิทย์ ได้ยอดผ้าป่า 1,078,665.26 บาท
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร จัดทำผ้าป่าเพื่อจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี ซ่อมแซมหอประชุม ประตูทางเข้าและอื่นๆ ได้ยอด 1,078,665.25 บาท ต้องขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกรุ่น ต้นผ้าป่าจากชุมชน หน่วยงานราชการ คณะครูผู้บริหารที่เคยปฏิบัติหน้าที่ใน โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร และผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมทำบุญทุกท่าน
08/ม.ค./2018 - [869] - ความเห็น - - : sawittri - ม่วงลาดวิทยาคาร
รูปภาพของ sawittri
โครงการพัฒนาทักษะชีวิต ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร จัดทำโครงการพัฒนาทักษะชีวิต ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกความรับผิดชอบ ผ่านการปลูกผัก
29/ธ.ค./2017 - [931] - ความเห็น - - : sawittri - ม่วงลาดวิทยาคาร
รูปภาพของ sawittri
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร จัดอบรมความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเด็กและสตรี
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
20/ธ.ค./2017 - [972] - ความเห็น - - : sawittri - ม่วงลาดวิทยาคาร
รูปภาพของ sawittri
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร จัดกิจกรรมอำลาสถาบัน ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ
โรงเรียนจัดกิจกรรมอำลาสถาบันให้กับผู้เกษียณอายุราชการ คือ ผู้อำนวยการยรรยง ณ ร้อยเอ็ด และคุณครูปริกา บุตรวิเชียร
04/ต.ค./2017 - [1,117] - ความเห็น - - : sawittri - ม่วงลาดวิทยาคาร
รูปภาพของ sawittri
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร จัดกิจกรรมเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมวัยใส ห่างไกลยาเสพติด 
04/ต.ค./2017 - [1,055] - ความเห็น - - : sawittri - ม่วงลาดวิทยาคาร
รูปภาพของ sawittri
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร  จัดกิจกรรมวันสุทรภู่และวันภาษาไทย ณ  หอประชุมโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร
02/ส.ค./2016 - [1,249] - ความเห็น - - : sawittri - ม่วงลาดวิทยาคาร
รูปภาพของ sawittri
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559
วันที่ 29  กรกฏาคม  2559  โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร นำโดยผู้อำนวยการยรรยง  ณ  ร้อยเอ็ด นำคณะครูนักเรียน จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559
29/ก.ค./2016 - [1,220] - ความเห็น - - : sawittri - ม่วงลาดวิทยาคาร
รูปภาพของ sawittri
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร เดินรณรงค์ พ่อจ๋า แม่จ๋า 7 สิงหา ประชามติ
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร นำโดยผู้อำนวยยรรยง  ณ ร้อยเอ็ด นำคณะครู นักเรียน เดินณรงค์ พ่อจ๋า แม่จ๋า 7 สิงหา ประชามติ
27/ก.ค./2016 - [1,217] - ความเห็น - - : sawittri - ม่วงลาดวิทยาคาร
35
1
9
5
10
4
7
3
1
1
1
3
2
2
23
1
2
15
4
4
4
1
35
4
1
26
2
2
42
32
7
74
1
7
2
9
2
2
31
2
40
12
3
6
1
2
4
5
1
1
4
12
2
8
16
6
1
2
62