สตรีศึกษา

รูปภาพของ siiit
โรงเรียนสตรีศึกษาร่วมใจแปรอักษรเพื่อถวายอาลัยและความจงรักภักดีเนื่องในวันครบรอบ 50 วันการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 วันที่ 2 ธันวาคม 255 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสตรีศึกษาร่วมใจแปรอักษรเพื่อถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสครบ 50 วัน ของการเสด็จสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด      
02/ธ.ค./2016 - [1,888] - ความเห็น - - : siiit - สตรีศึกษา
รูปภาพของ siiit
อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
วันที่ 14 -15 มีนาคม 2559 โรงเรียนสตรีศึกษา โดยฝ่ายวิชาการจัดให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรด้วยเทคโนโลยสารสนเทศ (DLIT)  โดยมีทีมวิทยากรจาก สพม.27 นำโดย ศน.อัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ จาก สพม.27, คุณครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ จากโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์, คุณครูทองคำ เพ็ชรหงษ์ จากโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ,...
15/มี.ค./2016 - [1,821] - ความเห็น - - : siiit - สตรีศึกษา
รูปภาพของ siiit
กิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพี่สตรีศึกษา [12.02.2559]
กิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพี่สตรีศึกษา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ และให้รุ่นพี่รุ่นน้องได้อำลาสถานศึกษา ครูอาจารย์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2559 ที่ผ่านมา โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนสตรีศึกษา ...
18/ก.พ./2016 - [3,675] - ความเห็น - - : siiit - สตรีศึกษา
วีดีโอ:::สตรีศึกษา
02/ธ.ค./16
สตรีศึกษา
35
1
66
5
10
9
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
15
1
35
4
1
26
4
2
42
2
7
76
32
7
2
1
2
2
9
2
41
33
3
1
12
2
6
1
1
4
5
12
1
4
16
2
8
2
6
1