สตรีศึกษา 2

รูปภาพของ prasuchon
การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
นายจักรวาล  เจริญทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ และนายอธิศ  ไชยศิรินทร์  ศึกษานิเทศก์ ได้ออกนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ลงพื้นที่พบปะผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนสตรีศึกษา 2...
28/พ.ค./2020 - [63] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสตรีศึกษา 2 จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
21/ก.พ./2020 - [212] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ด้วยโรงเรียนสตรีศึกษา 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ สำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม  จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดแนบมาดังต่อไปนี้
11/ก.พ./2020 - [190] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
การจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนสตรีศึกษา 2 ประจำปี 2563
เนื่องในวันที่ 22 มกราคม 2563  นางนพพร  พันธุ์เสือ  รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา 2  นายประชิด  น้อยวิบล   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีศึกษา 2  คณะครู นักเรียน  นายสมัย  บัวระบัน  ผู้นำหมู่บ้าน และผู้ปกครองนักเรียนในชุมชน จัดงานวันสถาปนาโรงเรียนสตรีศึกษา 2 ...
23/ม.ค./2020 - [394] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
จัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑาคณะสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสตรีศึกษา2 ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2562  ขึ้นในระหว่างวันที่  21-22 พฤศจิกายน  2562  ณ สนามกีฬาโรงเรียนสตรีศึกษา 2   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพและพลานามัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย...
27/พ.ย./2019 - [386] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  โรงเรียนสตรีศึกษา 2 จัดกิจกรรมถวายพระราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
27/พ.ย./2019 - [354] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนนีพันปีหลวง
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีศึกษา 2 ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ซึ่งได้จัดพิธีอัญเชิญพานพุ่ม ถวายพระพรชัยมงคล และการขับร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีศึกษา 2
13/ส.ค./2019 - [453] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
การจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนสตรีศึกษา 2 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
26/ก.ค./2019 - [547] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
กิจกรรมสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยได้นำนักเรียนร่วมกิจกรรมที่วัดไกล้สถานศึกษา จำนวน ๒ แห่ง และให้นักเรียนได้เรียนรู้วันสำคัญทางพระพุธศาสนา
18/ก.ค./2019 - [443] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสตรีศศึกษา 2 ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อน้อมลำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
01/ก.ค./2019 - [554] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2

หน้า

37
1
69
5
10
10
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
19
1
39
4
1
26
4
2
42
2
7
76
32
7
5
1
2
2
9
2
43
35
3
7
24
2
6
1
1
4
5
12
1
4
16
2
8
2
6
1