สตรีศึกษา 2

รูปภาพของ prasuchon
การฝึกทบทวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อัคคีภัย)
โรงเรียนสตรีศึกษา 2 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ ได้ดำเนินโครงการฝึกทบทวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) ประจำปั พ.ศ. 2561 เพื่อให้ความรู้และสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติจำลองเหตุการณ์การป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษา
10/ก.ย./2018 - [139] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
การนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ 2 ดาว  ตามแนวทางของมูลนิธิยุวเสเถียรคุณ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณธรรมของโรงเรียนให้มีจิตสำนึกที่ดี...
21/ส.ค./2018 - [268] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
โรงเรียนสตรีศึกษา 2 เข้าร่วมการแข่งขันศิลปะมวยไทย “มหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ประจำปี 2561
ด้วยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ดได้ส่งทีมแอโรบิคมวยไทยโรงเรียนสตรีศึกษา 2 เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะมวยไทย “มหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ประจำปี 2561 ” ระหว่างวันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2561  ณ  ศูนย์การค้าแฟชันไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร ...
15/ส.ค./2018 - [165] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
การจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
โรงเรียนสตรีศึกษา 2 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยคณะครูร่วมใจการแต่งกายผ้าไทยสีฟ้าอ่อน หรือชุดสุภาพสีฟ้าอ่อน หรือชุดสุภาพสีอ่อน การลงนาถวายพระพร การขับร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้า...
15/ส.ค./2018 - [113] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา  ถวายผ้าอาบน้ำฝน และเวียนเทียนรอบอุโบสถ  ณ วัดอรุณสวัสดิ์บ้านแมต ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
26/ก.ค./2018 - [88] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
พิธีลงนามถวายพระพรและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร
นายสุริยา  สิงห์ชา  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา 2 พร้อมคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรและกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดถนนในชุมชน ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
26/ก.ค./2018 - [101] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
การแข่งขันกีฬาวู๊ดบอล รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561
ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประเภทกีฬา วู๊ดบอล รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 วันที่ 29 มิถุนายน 2561  ณ สนามกีฬาโรงเรียนสตรีศึกษา 2  โดยโรงเรียนสตรีศึกษา 2 ได้เข้าแข่งขันกีฬาประเภท วุ๊ดบอล...
29/มิ.ย./2018 - [147] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
พิธีมอบจักรยานจากร้านไพศาลจักรยาน ให้กับนักเรียน
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไพศาลจักรยาน จำกัด  มอบจักรยาน จำนวน 5 คัน ให้กับนักเรียนของโรงเรียนสตรีศึกษา 2 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ปั่นมาโรงเรียน  โดยนายสุริยา  สิงห์ชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา 2 เป็นตัวแทนร้านไพศาลจักรยานมอบให้นักเรียนหน้าเสาธง 
29/มิ.ย./2018 - [165] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
กิจกรรม ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ภายใต้หัวข้อ ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นการมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่ยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดสิ้นไป  โรงเรียนสตรีศึกษา 2 ...
29/มิ.ย./2018 - [109] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2
รูปภาพของ prasuchon
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 31 พฤษภคม 2561 ที่ผ่านมา  โรงเรียนสตรีศึกษา 2 ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูต่อคุณครู  และ ให้เกิดความเป็นศิริมงคลแก่ลูกศิษย์ ในการศึกษาความรู้เพื่อเกิดผลสำเร็จการดำเนินชีวิตในอนาคต
29/มิ.ย./2018 - [98] - ความเห็น - - : prasuchon - สตรีศึกษา 2

หน้า

35
10
9
3
3
4
7
1
3
1
2
3
3
2
22
1
4
15
4
21
2
1
21
4
1
46
3
2
61
32
7
2
1
7
2
5
2
31
25
2
26
11
3
6
1
2
4
5
1
1
3
6
2
8
3
6
1
1
54